Perheet matkalla muutokseen

Tällä sivulla kerrotaan MAHTI-perhekurssista ja perheiden kokemista kurssin vaikutuksista.

Lauri tuli kurssille kahden pikkusisarensa ja vanhempien kanssa.
Arkea kuormittivat varsinkin koulusta kotiintulot, kun vanhemmilla oli ruoanlaittopuuhat ja muut askareet. Lauri olisi halunnut vain pelata tabletilla. Laurilla otettiin käyttöön viikkokalenteri, johon oli kuvilla laitettu päivittäinen ohjelma. Jokaiselle iltapäivälle oli kuvia vaihtoehtoisesta tekemisestä ja kerran viikossa oli pelipäivä.
Viikonloppuisin Lauri sai valita jotakin perheen yhteistä tekemistä. Nyt Lauri on oppinut hahmottamaan päivät ja viikonloput kalenterista. Peliajan jankuttaminen on vähentynyt samoin iltapäivän huuhailut, kun ei ole mitään tekemistä.
Lauri on innostunut kalenterista ja ehdottaa jo itse viikonloppuisin, mitä haluaisi tehdä -usein se on pitsalle meno! Lauri voi tehdä kalenterin avulla valintoja ja jäsentää aikaa ja tekemistä. Iltapäivät ovat selkiytyneet.

Laurin perheellä oli kurssin arjemuutostavoitteena kuvakalenterin käyttöönotto vapaavalintaiseen ohjelmaan klo 15 17.
Muutostavoite oli konkreettinen asia tai tekeminen,  jota perhe tavoitteli kurssikokonaisuuden aikana.

 

Perheiden tavoitteena on muutos

MAHTI-sopeutumisvalmennuskurssi oli tarkoitettu perheille, jotka tarvitsivat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen tukea tarvitsevan lapsen kanssa.

Lapsen osallisuus konkretisoituu suhteessa arjen asioihin, valintoihin ja ihmisiin. Valmennuksen tavoitteena on perheen, myös sisarten ja lähi-ihmisten, parempi taito ymmärtää lasta ja toisaalta lapsen keinojen lisääntyminen itsensä ilmaisussa. MAHTI-valmennuksessa toteutamme kaikessa ohjelmassa erilaisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä; viittomia, kuvien käyttöä, pikapiirtämistä. Sen on tarkoitus antaa vanhemmille ja sisaruksille (ja lähi-ihmisille) ideoita, vinkkejä ja kokemuksia arkeen vietäväksi.

 

Vertaistukea, arjen hallintaa ja kommunikaatiota

Perheet hakevat valmennuksesta muutosta arkeensa.
Valmennuksessa tavoitellaan myös vertaistukea, arjenhallinnan parantumista ja uusia keinoja kommunikoida lapsen kanssa. Perheiltä kysytään näitä asioita ennen ja jälkeen kurssin. Perheiden omat konkreettiset muutostavoitteet toteutuivat 5/8 perheessä paremmin kuin tavoiteltiin. Kokemus omaan arkeen vaikuttamisesta kasvoi huomattavasti, vertaistuen saaminen lisääntyi ja perheen vuorovaikutus parani lähes kaikilla perheillä.

 

Kuvassa kurssikaverit Luukas ja Rene laavuretkellä Ikaalisissa. Kuvaaja Laura Vesa.