Hae perhekurssille

Tietoa tulevista MAHTI-sopeutumisvalmennuskursseista.

MAHTI -sopeutumisvalmennusta perheille 2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto järjestää kolmiosaisen MAHTI -sopeutumisvalmennuskurssin perheille.

Kurssi on suunnattu vaikeasti vammaisten 6 – 9-vuotiaiden lasten perheille, jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Vaikeasti vammaisella lapsella tarkoitetaan ensisijaisesti lapsia, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Kurssin tavoitteena on vahvistaa koko perheen vuorovaikutusta ja lisätä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöä toiminnassa, leikeissä, ulkoilussa. Kurssia on toteuttamassa myös Malike-toiminta ja aloitusjaksolla on käytössä ja kokeiltavana erilaisia toimintavälineitä lapsen osallistamiseen liikkumisessa ja harrastamisessa.

Kurssilta saat:

  • Tukea arjen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon
  • Kokemuksien, tietojen ja ideoiden vaihtoa muiden perheiden kanssa
  • Ohjattua toimintaa koko perheelle, virikkeellistä toimintaa lapsille ja osin omaa ohjelmaa vanhemmille

Kurssilla työskentelee Tukiliiton työntekijöiden lisäksi mm. puheterapeutti. Kurssin ohjelman aikana jokaisella perheellä on oma lastenohjaaja. Sisaruksilla on osin ikätasonmukaista omaa ohjelmaa. Lähtökohtana kurssilla on perheen omat voimavarat sekä oivaltamalla ja kokeilemalla oppiminen. Kurssin tavoitteena on, että perheet löytävät arkeensa sopivia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen keinoja. Kaikessa toiminnassa kulkevat mukana erilaiset kommunikaation keinot kuten viittomat, kuvat, ilmeet, eleet ja erilaiset kommunikaation apuvälineet. Kurssin aikana perheet oppivat asettamaan itselleen tavoitteita ja arvioimaan niitä. Tavoitteet ovat perheen arkeen ja kommunikaatioon liittyviä. Kurssijaksojen välissä Tukiliiton työntekijä pitää perheisiin yhteyttä.

Kurssit ovat osallistujille maksuttomat. Matkakulut jokainen maksaa itse. Rahallista tukea matkoihin voi mahdollisesti saada Kelasta tai omasta vammaispalvelutoimistosta. Kurssin ajalta voi saada myös kuntoutusrahaa Kelasta.

Osa kurssista toteutuu verkossa. Kurssi edellyttää tietokonetta tai mahdollisuutta koneen käyttöön.

Perheen lähi-ihmiset ovat tervetulleita 8.6.2019 mukaan kurssille.

Aloituskurssi: 6. – 8.6.2019, Liikuntakeskus Pajulahti

Verkkoluennot ja keskustelut

Päätöspäivä 12.10.2019

Hakuaika päättyy 22.4.2019

MAHTI-sopeutumisvamennusta perheille 2018

MAHTI-sopeutumisvalmennuskurssin aloitusjakso oli maaliskuussa 2018.
Paikka: Urheiluopisto Pajulahdessa, Nastolassa.
Aika: 22. – 24.3.2018 sekä päätöspäivä lokakuussa 6.10.2018.
Päätöspäivään ovat tervetulleita perheiden lähi-ihmiset.

Kurssiin liittyvä verkkokeskustelu arjen muutostavoitteista pidetään 15.5.2018 kello 18.

Syksyn verkkokeskustelut ovat seuraavista aiheista: Henkilökohtainen apu ja kotiin tuotavat palvelut (28.8.2018 klo 18) ja arjen haastavat tilanteet (11.92018 klo 18).

Perheiden sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen erityislapsensa kanssa. Kurssit ovat suunnattu 6 – 9 vuotiaiden koululaisten perheille. Kursseilla ei ole diagnoosirajaa.

Perheiden MAHTI-sopeutumisvalmennus on noin puoli vuotta kestävä prosessi. Kurssi koostuu kolmesta osasta: aloituskurssista, verkkotuesta ja päätöspäivästä.

 

Puheterapeutti Ulla Sergejeff ja toimintaterapeutti Maikku Tammisto pohtivat, miksi MAHTI-sopeutumisvalmennuskurssit ovat perheille tärkeitä.