Hae perhekurssille

Tietoa tulevista kursseista.

MAHTI-sopeutumisvalmennuskurssin aloitusjakso oli maaliskuussa 2018.
Paikka: Urheiluopisto Pajulahdessa, Nastolassa.
Aika: 22.-24.3.2018 sekä päätöspäivä lokakuussa 6.10.2018.
Päätöspäivään ovat tervetulleita perheiden lähi-ihmiset.

Kurssiin liittyvä verkkokeskustelu arjen muutostavoitteista pidetään 15.5.2018 klo 18.00.

Syksyn verkkokeskustelut ovat seuraavista aiheista: Henkilökohtainen apu ja kotiin tuotavat palvelut ja arjen haastavat tilanteet.

Perheiden sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen erityislapsensa kanssa. Kurssit ovat suunnattu 6-9 vuotiaiden koululaisten perheille. Kursseilla ei ole diagnoosirajaa.

Perheiden MAHTI-sopeutumisvalmennus on noin puoli vuotta kestävä prosessi. Kurssi koostuu kolmesta osasta: aloituskurssista, verkkotuesta ja päätöspäivästä.

Kurssilla työskentelee Tukiliiton työntekijöiden lisäksi mm. puheterapeutti. Kurssin ohjelman aikana jokaisella perheellä on oma lastenohjaaja. Sisaruksilla on osin ikätasonmukaista omaa ohjelmaa.  Lähtökohtana kurssilla on perheen omat voimavarat sekä oivaltamalla ja kokeilemalla oppiminen. Kurssin tavoitteena on, että perheet löytävät arkeensa sopivia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen keinoja. Kaikessa toiminnassa kulkevat mukana erilaiset kommunikaation keinot kuten viittomat, kuvat, ilmeet, eleet ja erilaiset kommunikaation apuvälineet. Kurssin aikana perheet oppivat asettamaan itselleen tavoitteita ja arvioimaan niitä. Tavoitteet ovat perheen arkeen ja kommunikaatioon liittyviä. Kurssijaksojen välissä Tukiliiton työntekijä pitää perheisiin yhteyttä.

Kurssit ovat osallistujille maksuttomat. Matkakulut jokainen maksaa itse. Rahallista tukea matkoihin voi mahdollisesti saada Kelasta tai omasta vammaispalvelutoimistosta. Kurssin ajalta voi saada myös kuntoutusrahaa Kelasta.

Seuraava MAHTI-perhekurssi järjestetään 2019. Sopeutumisvalmennuksen sisältö ja kohderyhmä päivitetään näille kursseille myöhemmin.

Puheterapeutti Ulla Sergejeff ja toimintaterapeutti Maikku Tammisto pohtivat, miksi MAHTI-sopeutumisvalmennuskurssit ovat perheille tärkeitä.