Hae aikuisten kurssille

Tietoa tulevista kursseista.

Seuraava MAHTI-kurssi järjestetään  2019 Tampereella.
Hakuaika on päättynyt ja kurssi on täynnä.

Kurssi on suunnattu sikiöaikana alkoholille altistuneille eli henkilöille, joilla on FASD.
Kurssilla käsitellään FASDin vaikutusta omaan arkeen ja vahvistetaan itsetuntoa.

Aika: Aloituskurssi  7.-10.2.2019 ja jatkokurssi 24.-26.5.2019.

Paikka:  Tulpaanitalo,  Pinninkatu 51, 33100 Tampere.
Majoitus tapahtuu viereisessä hotellissa.

Kurssille hakeminen

MAHTI-kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on FASD. Diagnoosia ei tarvitse olla, pelkkä epäilys riittää.  Kurssi on vähän tukea tarvitseville aikuisille. Kurssilla ei ole hoitohenkilökuntaa, eikä yövalvontaa.

Kurssi ovat valtakunnallinen. Mukaan voit hakea ympäri Suomea. Kurssi on maksuton. Matkakuluihin voit hakea korvausta. Voit tiedustella matkakorvauksista kurssin vetäjältä.

Kurssille haetaan pareittain. Tämä tarkoittaa, että jokaisella kurssilaisella on oltava lähi-ihminen, joka auttaa kurssin suorittamisessa. Lähi-ihminen ei tule mukaan kurssijaksoille Tampereelle, vaan hän tukee kurssilaista kotoa käsin.

Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssille voit hakea, jos

  • sinulla on FASD , sinä tai lähipiirisi epäilee, että sinulla voisi olla FASD
  • olet täyttänyt 18 vuotta ja
  • sinulla on lähi-ihminen, joka sitoutuu kurssin toimintoihin.

Voit hakea kurssille sähköisellä lomakkeella. Hakuaika kurssille on 7.1.2019 saakka.  Täytä hakemus yhdessä kurssiin sitoutuvan lähi-ihmisesi kanssa. Hakulomakkeessa on kysymyksiä teille molemmille.

Lähi-ihmisen rooli kurssilla

Lähi-ihmisen rooli on tärkeä kurssin aikana. Hänen tehtävänä on tukea kurssilaista kurssiin liittyvissä käytännönasioissa ja välitehtävässä.  Lähi-ihmisenä voi toimia joku, joka on osallisena kurssilaisen arkeen. Hän voi olla esimerkiksi ystävä, omainen tai työntekijä. MAHTI- kurssin tavoitteena on myös tukea lähi-ihmistä hänen roolissaan.

Lähi-ihmiset suorittavat MAHTI-kurssia verkossa. Tämä edellyttää lähi-ihmiseltä tietokoneen käyttömahdollisuutta ja internetin peruskäyttötaitoja. Lähi-ihminen suorittaa omaa kurssiosuuttaan helmi- ja toukokuun välisenä aikana. Kurssiin liittyvät tehtävät lähi-ihminen voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Verkkokurssi antaa tietoa ja tukea lähi-ihmisen rooliin. Omien tehtäviensä kautta lähi-ihminen saa lisätietoa oireyhtymästä ja kurssilaisen sopeutumisvalmennusprosessista, samalla ymmärrys kurssilaista kohtaan lisääntyy.

Kurssin sisältöä

Sopeutumisvalmennukseen valitaan 8 kurssilaista sekä heidän lähi-ihmisensä. Kurssi on kolmiosainen. Kurssiin kuuluu aloitusjakso, kotikäynti ja jatkokurssi. Aloituskurssi ja jatkokurssi järjestetään samassa paikassa. Kotikäynti tarkoittaa, että kurssin vetäjä tulee tapaamaan sinua ja lähi-ihmistäsi  kotipaikkakunnallesi. Kotikäynnin tarkoituksena on puhua kurssiin liittyvistä asioista sinun ja lähi-ihmisesi kanssa. Kotikäynti on aloituskurssin ja jatkokurssi välissä. Kotikäynnit tehdään huhtikuussa 2019. Koko kurssikokonaisuus  kestää noin viisi kuukautta.

MAHTI-kurssiympyrä.
MAHTI-kurssiympyrä.
Kuva Titta Kallio.

Kurssilla työskentelee kurssin vetäjä. Hän vastaa kaikista kurssiin liittyvistä asioista. Hän on kurssin yhdyshenkilö. Hän esimerkiksi valitsee kurssilaiset ja tekee ohjelman. Kurssin vetäjä on aina paikalla kurssilla. Vetäjän lisäksi kurssilla työskentelee erityisasiantuntijoita. Tällä kurssilla työskentelee esimerkiksi Kehitysvammaliiton FASD-työntekijä ja teatteriopettaja. Erityisasintuntijat pitävät kurssin aikana osan ryhmänohjauksista. Kurssilla työskentelee myös ohjaajia. Heidän tehtävänsä kurssilla on esimerkiksi:

  • auttaa sinua osallistumaan kurssin ohjelmaan
  • tukea ja kannustaa sinua
  • auttaa sinua tarvittaessa lukemisessa ja kirjoittamisessa
  • ohjata pienryhmässä työskentelyä

Tustustu kurssin alustavaan ohjelemaan.

Kurssi toteutetaan yhdessä Kehitysvammaliiton FASD-työn kanssa.