Hae aikuisten kurssille

Seuraava kurssi järjestetään vuonna 2021.

Hakuaika on päättynyt.

Kurssi on suunnattu vähän tukea tarvitseville aikuisille.

 

Aika: 20. – 21.2.2020, 2. – 3.4.2020 ja 21. – 22.5.2020.

Paikka:  Scandic Atlas, Kuopio

Kurssilla käsitellään minäkuvaa, vahvistetaan itsetuntoa sekä pohditaan omia vahvuuksia ja tuen tarpeita.

Kurssi on maksuton.

 

Kurssille hakeminen

MAHTI-kurssi on tarkoitettu vähän tukea tarvitseville nuorille aikuisille ja aikuisille.

Haku päättyy 21.1.2020.

Sopeutumisvalmennuskurssille voit hakea, jos

 • sinulla on kehitysvamma tai sinulla tuen tarpeita oppimisessa ja ymmärtämisessä
 • olet täyttänyt 18 vuotta ja
 • sinulla on lähi-ihminen, joka sitoutuu kurssin toimintoihin.

Kurssille haetaan pareittain. Tämä tarkoittaa, että jokaisella kurssilaisella on oltava lähi-ihminen, joka auttaa kurssin suorittamisessa. Lähi-ihminen ei tule mukaan kurssijaksoille Kuopioon, vaan hän tukee kurssilaista kotoa käsin.

Kurssi sopii erityisesti henkilöille:

 • jotka ovat saaneet  jonkinasteisen kehitysvammadiagnoosin myöhemmällä iällä.
 •  joita oma diagnoosi mietityttää.
 • jotka haluavat pohtia omia tuen tarpeitaan.
 • jotka haluavat vahvistaa elämän hallinnantunnetta.

Kurssin sisältöä

Sopeutumisvalmennukseen valitaan 10 kurssilaista sekä heidän lähi-ihmisensä. Kurssi on kolmiosainen. Kurssiin kuuluu kolme kaksipäiväistä lähijaksoa. Nämä järjestetään samassa paikassa. Lähi-ihminen ei osallistu lähijaksoille.

Kurssilla työskentelee kurssin vetäjä. Hän vastaa kaikista kurssiin liittyvistä asioista. Hän on kurssin yhdyshenkilö. Hän esimerkiksi valitsee kurssilaiset ja tekee ohjelman. Kurssin vetäjä on aina paikalla kurssilla. Vetäjän lisäksi kurssilla työskentelee erityisasiantuntijoita.  He pitävät kurssin aikana osan ryhmänohjauksista. Kurssilla työskentelee myös ohjaajia. Heidän tehtävänsä kurssilla on esimerkiksi:

 • auttaa sinua osallistumaan kurssin ohjelmaan
 • tukea ja kannustaa sinua
 • auttaa sinua tarvittaessa lukemisessa ja kirjoittamisessa
 • ohjata pienryhmässä työskentelyä

MAHTI-kurssi on ryhmämuotoista sopeutumisvalmennusta. Kursseilla työskennellään pääosin
ryhmässä. Kurssilla työskennellään kuitenkin myös pienryhmissä sekä työpareittain (kurssilainen ja työntekijä).

Kurssijaksojen välissä jokainen kurssilainen tekee pieniä välitehtäviä.

Kurssilla ei ole hoitohenkilökuntaa, eikä yövalvontaa.

Lähi-ihmisen rooli kurssilla

Lähi-ihmisen rooli on tärkeä kurssin aikana. Hänen tehtävänä on tukea kurssilaista kurssiin liittyvissä käytännönasioissa ja välitehtävissä.  Lähi-ihmisenä voi toimia joku, joka on osallisena kurssilaisen arkeen. Hän voi olla esimerkiksi ystävä, omainen tai työntekijä. MAHTI-kurssin tavoitteena on myös tukea lähi-ihmistä hänen roolissaan.

Lähi-ihmiset suorittavat MAHTI-kurssia verkossa. Tämä edellyttää lähi-ihmiseltä tietokoneen käyttömahdollisuutta ja internetin peruskäyttötaitoja. Lähi-ihminen suorittaa omaa kurssiosuuttaan helmi- ja toukokuun välisenä aikana. Kurssiin liittyvät tehtävät lähi-ihminen voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Verkkokurssi antaa tietoa ja tukea lähi-ihmisen rooliin. Omien tehtäviensä kautta lähi-ihminen saa lisätietoa kurssilaisen sopeutumisvalmennusprosessista.