Aikuisille

MAHTI-kurssit ovat sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta. Kuntouksella pyritään lisäämään ihmisten hyvinvointia. Sopeutumisvalmennuksen tavoite on auttaa ihmisiä selviytymään arjessa paremmin. Vertaistuki on tärkeää osa sopeutumisvalmennusta.

MAHTI-kurssit ovat ryhmämuotoisia. Kurssilla keskitytään hyvää mielenterveyttä tukeviin asioihin. Niitä ovat esimerkiksi  oman elämän ymmärtäminen, itsetuntemus ja mielekkäät asiat. MAHTI-kurssilla pohditaan omia vahvuuksia. Kurssilla löydetään jokaisen omia kykyjä ja vahvistetaan itsetuntoa.

Kurssilla käytetään toiminnallisia menetelmiä. Tämä tarkoittaa, että kurssilaiset käsittelevät eri asioita tekemisen avulla. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi oma elämänhistoria, tulevaisuuden haaveet ja itsetunto. Kurssilaiset oppivat ja oivaltavat parhaiten tekemällä ja kokemalla itse.

Vertaistuki on iso osa kurssia. Vertaistuki on sitä, että kurssilaiset jakavat kokemuksia keskenään. Siksi kurssilla on samankaltaisessa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Kurssilaiset keskustelevat, kuuntelevat ja antavat vinkkejä toisilleen. Vertaistuesta saa voimaa ja uusia näkökulmia omaan elämään.

Lue lisää tulevista kursseista.

Katso lyhyt piirrosvideo MAHTI-sopeutumisvalmennuksesta. Videon kesto on 2,04 min. Tuotanto Tukiliitto ja Redanredan.