Aikuisille

MAHTI-kurssit ovat sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennus on yksi kuntoutuksen muoto. Sillä pyritään lisäämään ihmisten hyvinvointia. Sopeutumisvalmennuksen tavoite on, että se auttaa ihmisiä selviytymään arjessa paremmin. Vertaistuki on tärkeää osa sopeutumisvalmennusta.

MAHTI-kurssit ovat ryhmämuotoista sopeutumisvalmennusta. Kurssilla keskitytään hyvää mielenterveyttä tukeviin asioihin. Niitä ovat esimerkiksi liikunta, oma elämä ja mielekkäät asiat. MAHTI-kurssilla pohditaan omia vahvuuksia. Kurssilla löydetään jokaisen omia kykyjä.

Kurssilla käytetään toiminnallisia menetelmiä. Tämä tarkoittaa, että kurssilaiset käsittelevät eri asioita tekemisen kautta. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi oma elämänhistoria, tulevaisuuden haaveet ja itsetunto. Kurssilaiset oppivat ja oivaltavat parhaiten tekemällä ja kokemalla itse.

Vertaistuki on iso osa kurssia. Vertaistuki on sitä, että kurssilaiset jakavat kokemuksia keskenään. Kurssilaiset keskustelevat, kuuntelevat ja antavat vinkkejä toisilleen. Vertaistuesta saa voimaa ja uusia näkökulmia omaan elämään.

Katso lyhyt piirrosvideo MAHTI-sopeutumisvalmennuksesta.