Siirry sisältöön

Ohjeet osallistumiseen

Ohjeita aikuistoimintaan osallistumiseen, eli lisätietoja kurssien ja tapahtumien järjestelyistä sekä kursseille hakemisesta.

Kurssille tai tapahtumaan osallistuminen

1. Tukiliiton aikuisten tapahtumiin haetaan hakulomakkeella
Voit hakea sinua kiinnostavaan tapahtumaan joko paperisella hakulomakkeella tai Internetissä täytettävällä lomakkeella. Tukiliiton tapahtumilla tarkoitetaan kursseja, koulutuksia ja toimintoja joita Tukiliitto järjestää. Jokaisen tapahtuman tai toiminnan yhteydessä on tieto, miten toimintaan voi hakea. Joskus tarvittavat tiedot voi etukäteen kerätä esimerkiksi oman ryhmän taustatyöntekijä. Yhteystietojen lisäksi hakulomakkeessa kysytään tapahtuman onnistumisen kannalta tärkeitä tietoja, kuten esimerkiksi ruokavaliotasi.

2. Valinta tapahtumaan
Osassa tapahtumissa, kuten esimerkiksi lomajaksoilla, valinnan kurssille tekee yhteistyökumppani.
Tukiliiton omiin aikuisten tapahtumiin valitaan osallistujat seuraavin perustein.

  • Onko aiemmin tai lähiaikoina osallistunut vastaavaan tapahtumaan
  • Kuinka hyvin tapahtuma sopii osallistujalle ja osallistujan tarpeisiin
  • Onko hakemus tullut ajoissa hakuaikana
  • Montako osallistujaa voidaan tapahtumaan ottaa

Tapahtumaan valituille ilmoitetaan kirjeitse noin viikko hakuajan päättymisen jälkeen.

3. Saatekirje
Jokainen tapahtumaan valittu saa saatekirjeen noin 2-3 viikkoa ennen tapahtumaa. Kirjeessä on alustava ohjelma ja ohjeet kurssipaikalle saapumisesta sekä kurssin vetäjän yhteystiedot. Kirjeessä myös kerrotaan mitä vaatteita tai varusteita tulee ottaa mukaan.

4. Valokuvauslupa
Saatekirje sisältää myös valokuvausluvan, joka tulee palauttaa mukana tulevassa kirjekuoressa Tukiliittoon.

5. Esi- ja etätehtävät
Joihinkin Tukiliiton tapahtumiin voi liittyä tehtäviä joita tehdään kotona. Tehtävät liittyvät aina tapahtuman, kuten esimerkiksi kurssin tai koulutuksen sisältöön. Tehtävien tekeminen tukee kurssille osallistumista ja lisää kurssista saatavaa hyötyä.

6. Osallistumismaksu
Jokaisen kurssin ja tapahtuman yhteydessä kerrotaan, onko se maksuton vai maksullinen. Jos Tukiliiton omassa tapahtumassa on osallistumismaksu, se laskutetaan kurssin jälkeen. Tukiliiton yhteistyökumppanit, kuten esimerkiksi lomajärjestöt voivat laskuttaa etukäteen.

7. Matkakustannukset ja kulkeminen tapahtumaan
Osanottajat vastaavat itse matkakustannuksistaan. Matkakustannuksiin voi hakea avustusta esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelta.

8. Lääkkeet ja muut henkilökohtaiset asiat
Ota mukaan tarvitsemasi lääkkeet ja henkilökohtaiset, päivittäin tarvitsemasi apuvälineet. Pääsääntöisesti kurssilaisten tulee itse pystyä hoitamaan lääkkeiden otto itsenäisesti. Muista järjestelyistä tulee sopia etukäteen kurssin vetäjän kanssa.

9. Kurssin aloitus
Aikuisten tapahtumat aloitetaan tutustumisella toisiin osallistujiin ja kurssipaikkaan. Kurssin alussa käydään läpi myös turvallisuuteen liittyvät asiat.

10. Ohjaajat
Ohjaajat avustavat ohjelmaan osallistumisessa sekä ymmärtämiseen liittyvissä vaikeuksissa tarvittaessa. Jos osallistumisen edellytyksenä on jatkuva henkilökohtainen ohjaus, tällöin kurssilaisella tulee olla henkilökohtainen avustaja. Vertaisohjaajat ovat kehitysvammaisia ohjaajia jotka tukevat osallistujia ohjelmaan osallistumisessa ja kurssipaikassa olemisessa.

11. Henkilökohtainen avustaja ja itsenäinen selviytyminen
Mikäli kehitysvammaisen ihmisen itsenäinen osallistuminen edellyttää avustajaa on tämä mahdollista saada mukaan tapahtumaan. Avustaja osallistuu kurssille samoin ehdoin kuin muut kurssilaiset ja majoittuu yhdessä avustettavansa kanssa. Kurssilainen ja hänen yhteyshenkilönsä vastaavat avustajan palkkioista ja kuluista.

12. Majoitus
Mikäli tapahtumaan liittyy yöpyminen, osanottajat majoitetaan yleensä kahden hengen huoneissa. Majoitus tapahtuu samaa sukupuolta olevan toisen kurssilaisen kanssa, jos jotain muuta ei ennakkoon sovita.

13. Tietosuoja
Henkilötiedoistasi pidetään huolta Tukiliiton tapahtumissa. Henkilötietoja käytetään tapahtumien järjestämiseen ja muihin ennalta sovittuihin tehtäviin. Osanottajilla on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa kurssi-ilmoittautumisesta. Kun tietoja ei enää tarvita ne tuhotaan. Lisätietoja Tukiliiton tapahtumien tietosuojasta löydät Ilmoittautumiset tapahtumiin -tietosuojaselosteesta.

14. Palaute
Jokaisen tapahtuman lopussa kerätään palautetta, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa.
Palautteen antamisella harjoitetaan myös itsenäistä mielipiteen muodostusta ja kertomista.

Palautteen antoa ja arviointia harjoitellaan tapahtumissa monin eri tavoin.

15. Vakuutukset
Osallistujat ovat vakuutettuja Tukiliiton omissa tapahtumissa Tukiliiton puolesta ja esimerkiksi tuetuilla lomilla lomapaikkojen puolesta.

16. Turvallisuussuunnitelma
Tukiliton omissa tapahtumissa tehdään turvallisuussuunnitelma, muutoin noudatetaan tapahtumapaikkojen omia suunnitelmia. Turvallisuuden vastuuhenkilö tapahtumissa on useimmiten vetäjä.

17. Osallistumistodistus
Kokonaisista kursseista jotka ovat Tukiliiton itse järjestämiä ja joilla on tavoitteellista sisältöä jaetaan osallistumistodistukset. Tavallisilta lomilta tai kurssijaksoilta jotka ovat osa suurempaa kurssikokonaisuutta, todistuksia ei jaeta.

Veijo Nikkanen.

Veijo Nikkanen

Koulutussuunnittelija

Puhelinnumero: 050 4646 006

Sähköposti: veijo.nikkanen@tukiliitto.fi

Aikuistyö, Verkko voittaa välimatkat -hanke

Tietosuojavastaava
Internet-koulutus

Anne Vuorenpää.

Anne Vuorenpää

Suunnittelija

Puhelinnumero: 040 6418 025

Sähköposti: anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Aarne ja Aune -hanke 2018 – 2021 sekä
Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -koulutukset.

 

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori