Toimeentuloa

Oikeus riittävään toimeentuloon toteutuu kaikissa elämänkaaren vaiheissa, työelämäasemasta riippumatta.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaisella ihmisellä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, oli hän työssäkäyvä tai eläkkeellä.  Tavoittelemme sitä, että kehitysvammaisen ihmisen työnsaanti helpottuu ja mahdollisuus osa-aikatöihin paranee. Palkkatyön merkitys tekijälleen huomioidaan paremmin, sillä työpaikka on paljon muutakin kuin tulonlähde.

Lapsen kehitysvammasta johtuvista syistä perheiden toimeentulo ei laske. Palvelut tukevat perheiden arkea ja mahdollistavat vanhempien työssäkäynnin.

Nykytilanne

Pelkällä työkyvyttömyyseläkkeellä elävien kehitysvammaisten ihmisten toimeentulo on niukkaa. Toimeentulon niukkuus lisää syrjäytymisen riskiä. Palkkatyöhön pääsy on hankalaa, jolloin köyhyydestä tulee pysyvä tila.

Perheissä, joissa lapsella on kehitysvamma, toinen vanhempi saattaa joutua jäämään työelämästä pois hoitamaan kehitysvammaista lasta. Tällöin perheen elintaso voi laskea. Perheen tulotason ollessa alhainen myös perheen lapset ovat vaarassa syrjäytyä. Kehitysvammaisuudesta johtuen lapsen huolenpidon tarve voi kestää muita lapsia pidemmän aikaa. Palvelut voivat osaltaan vähentää vanhempien antaman huolenpidon tarvetta. Palvelut voivat myös antaa tarvittavan avun vanhempien työelämässä pysymiseen.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme siihen, että kehitysvammaisilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet päästä palkkatyöhön.

Seuraamme lapsi- ja perhepalveluiden muutosta. Kerromme perheille heidän arkeaan helpottavista palveluista. Neuvomme perheiden vanhempia heidän oikeuksistaan palveluihin.