Mielekästä vapaa-aikaa

Jokaisella on mahdollisuus viettää itselleen mieluista, mielekästä vapaa-aikaa yhdessä muiden kanssa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaiset ihmiset viettävät vapaa-aikaansa itselleen mielekkäällä tavalla. He voivat harrastaa haluamiaan asioita. Vapaa-ajanviettotavat ja -paikat ovat saavutettavia ja avoimia kaikille. Erityisryhmien sijaan kehitysvammaiset ihmiset harrastavat siellä missä kaikki muutkin harrastavat ja viettävät vapaa-aikaansa.

Kehitysvammaiset ihmiset toimivat monenlaisissa sosiaalisissa rooleissa esimerkiksi ystävinä, kulttuuripalvelujen käyttäjänä, shakkikerhon jäseninä ja jalkapallojoukkueen pelaajina. Moninaiset sosiaaliset roolit ovat tärkeämpiä kuin ihmisen kehitysvamma.

Yksi mahdollisuus merkitykselliseen toimintaan on vapaaehtoistoimintaan osallistuminen, tarvittaessa tuetusti.

Nykytilanne

Kehitysvammaisille ihmisille järjestetään vapaa-ajanviettotapoja, joissa harrastaminen tapahtuu muiden kehitysvammaisten kanssa. Vapaa-ajanvietosta päättää usein joku muu kuin ihminen itse.

Kehitysvammainen ihminen nähdään edelleen kehitysvammaisena jalkapalloilijana, ei jalkapalloilijana. Kehitysvammaisille ihmisille järjestetään omia kulttuuritapahtumia sen sijaan, että he osallistuisivat yleisiin tapahtumiin.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme siihen, että kaikille yhteiset vapaa-ajanviettotavat ovat avoimia myös kehitysvammaisille ihmisille.

Vaikutamme siihen, että kehitysvammainen ihminen liittyy osaksi kaikkien yhteisöjä ja saa monenlaisia sosiaalisia rooleja.

Mahdollistamme omassa järjestötoiminnassamme monenlaiset sosiaaliset roolit.

#YKvammaissopimus, artikla 30: Jokaisella on oikeus osallistua virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan, urheiluun ja kulttuurielämään yhdessä muiden kanssa.