Tavoite: asiantuntijuus käyttöön

Haluamme, että vammaisten ihmisten ja perheiden asiantuntijuus tunnetaan ja tunnistetaan. Tukiliitosta saa helposti luotettavaa tietoa ja tukea.

Vammaiset ihmiset ja heidän perheensä ovat itse parhaita asiantuntijoita, kun heitä koskevia päätöksiä tehdään. Heitä on kuultava.

Tukiliiton asiantuntemukseen voi luottaa. Meiltä saa apua ja tukea palveluiden käyttöön ja  avullamme löytää helposti vertaistukea.

  • Tuki ja neuvot -sivut ja lakineuvontamme palvelevat kehitysvammaisten ja vastaavaa tukea tarvitsevien ihmisten oikeuksia ja palveluita koskevissa asioissa. Tutustu sivuihin täällä.
  • Perheet ja vertaistuki -sivuilta löydät tietoa lapsen osallisuudesta, vertaistuesta ja perheille suunnatuista tapahtumista. Lue lisää täällä.
  • MAHTI-kurssit ovat järjestölähtöistä sopeutumisvalmennusta. Niitä järjestetään ryhmämuotoisina – ja sekä aikuisille että perheille. Vertaisuus ja lähi-ihmisten tuki on keskeisessä roolissa kursseillamme. Lue lisää täältä.
  • Aikuisten toiminta Tukiliitossa edistää osallistujien itsenäistä selviytymistä sekä antaa taitoja vaikuttaa omaan elämään. Toiminnan tavoitteena on myös kerätä ja jakaa tietoja aikuisten elämästä sekä kehittää entistä parempia osallistumisen ja vuorovaikutuksen muotoja. Tutustu aikuisten toimintaan täällä.
  • Tukiliiton Harvinaiskeskus Norio tarjoaa tietoa ja tukea harvinaisten ja perinnöllisten sairauksien kanssa eläville, heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Lue lisää Noriosta täällä.
  • Tukiliiton Malike tuottaa tietoa, jakaa kokemuksia ja vaikuttaa osallisuutta edistäviin asioihin, esimerkiksi toimintavälineiden saatavuuteen. Tutustu Malikkeeseen täällä.
  • Oppaat ja materiaalit löydät täältä. Julkaisemme materiaaleja sekä painettuna että verkossa pdf-muodossa. Videoita varten meillä on oma Youtube-kanava. Kanavan löydät täältä.