Apua ja tukea

Kehitysvammaisen ihmisen tulee halutessaan saada yksilöllistä tukea.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammainen ihminen saa apua ja tukea omien tarpeidensa mukaan. Jokaiselle suunnitellaan omien tarpeiden ja tahdon mukaiset palvelut, jotka tukevat yksilön omaehtoista toimintaa ja kansalaistoimijuutta.

Tarvittavan avun ja tuen järjestämisessä voidaan tehdä yhteistyötä, mutta lähtökohtana on aina ihmisen oma tahto. Kehitysvammaisen ihmisen tulee halutessaan saada tukea oman tahtonsa ilmaisemiseen.

Nykytilanne

Kehitysvammaisen ihmisen saama apu ja tuki määräytyvät vielä liian usein sen mukaan, millaisia palveluita ja palvelupaketteja viranomaisilla on tarjota. Palvelut annetaan edelleen usein diagnoosin mukaan.

Kehitysvammaisen ihmisen oman mielipiteen ilmaisemisella on liian vähän vaikutuksia palveluita suunniteltaessa.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme lainsäädäntöön, palveluiden laatuun sekä palvelujärjestelmään, jotta palvelut ovat yksilöllisiä.

Kehitysvammaisten ihmisten, heidän lähipiirinsä sekä viranomaisten tulee saada enemmän tietoa siitä, millaista apua ja tukea voi tarvittaessa saada. Tuen merkityksen ymmärtäminen on tärkeää.