Apua ja tukea

Kehitysvammainen ihminen saa halutessaan tukea. Yksilöllinen tuki suunnitellaan ja toteutetaan omien tarpeiden mukaan.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammainen ihminen saa apua ja tukea omien tarpeidensa mukaan. Jokaiselle suunnitellaan omien tarpeiden ja tahdon mukaiset palvelut, jotka tukevat yksilön omaehtoista toimintaa ja kansalaistoimijuutta.

Tarvittavan avun ja tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä, mutta lähtökohtana pitää aina olla ihmisen oma tahto. Kehitysvammaisen ihmisen tulee halutessaan saada tukea oman tahtonsa ilmaisemiseen.

Nykytilanne

Apu ja tuki määräytyvät vielä liian usein diagnoosin mukaan ja sen mukaan, millaisia palveluita ja palvelupaketteja viranomaisilla on tarjota.

Kehitysvammaisen ihmisen omia mielipiteitä ja tarpeita ei kuulla riittävästi palveluita suunniteltaessa ja niistä päätettäessä.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme lainsäädäntöön, palveluiden laatuun sekä palvelujärjestelmään, jotta palvelut ovat yksilöllisiä ja jotta asiakkaan omaa tahtoa kuultaisiin.

Kehitysvammaisten ihmisten, heidän lähipiirinsä sekä viranomaisten tulee saada enemmän tietoa siitä, millaista apua ja tukea voi tarvittaessa saada. Tuen merkityksen ymmärtäminen on tärkeää.