Tavoitteet

Näille sivuille on koottu tavoitteemme vuosille 2021–2026. Tavoitteet on kirjattu Kehitysvammaisten Tukiliiton strategiaan.

Visiomme eli unelma vuodesta 2026

Tukiliiton visio 2026 kertoo, millainen Tukiliitto haluaa olla vuonna 2026.

Haluamme, että Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva vaikuttaja.
Haluamme, että apua ja tukea tarvitsevien ihmisten
osallisuus ja oikeudet toteutuvat
ja heidän perheidensä palvelut toimivat.

Vision Tukiliitto on uudistuva ja saavutettava kansalaisjärjestö.
Kutsumme mukaan uusia toimijoita ja ryhmiä.

Tukiliitto rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa.
Siinä kaikki ihmiset ovat arvostettuja yhteisöjen jäseniä
ja saavat tarvitsemansa palvelut.

Kaikkien yhteisessä maailmassa
myös kaikkien kehitysvammaisten ihmisten
osallisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat.
Haluamme, että YK:n vammaissopimus tunnetaan
ja lait noudattavat vammaissopimusta.

Strategiassamme tiivistyy sanoihin: Osallisuuden vahvistaja, Näkyvä vaikuttaja ja Yhdistysten tukija.

Tavoitteemme 2026

Jotta visio eli unelma toteutuisi,
on Tukiliitolla yhdeksän tavoitetta
seuraaville kuudelle vuodelle.

Tukiliitto näkyvänä vaikuttajana ja luotettavana asiantuntijana

1.
Tukiliitto on vahva vaikuttaja
ja oikeuksien edistäjä.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

2.
Koko järjestö yhdessä
toimii näkyvästi yhteiskunnassa.
Osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun
ja teemme vaikuttamiskampanjoita.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tavoitteet/nakyvyytta
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

3.
Vammaiset ihmiset ja heidän perheensä
ovat itse parhaita asiantuntijoita,
kun heitä koskevia päätöksiä tehdään.
Tukiliiton asiantuntemukseen voi luottaa.
Meiltä saa apua ja tukea palveluiden käyttöön.
Tukiliiton avulla saa helposti vertaistukea.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tavoitteet/asiantuntijuus-kayttoon
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

Tukiliitto osallisuuden ja toimijuuden vahvistajana

4.
Tukiliitto vahvistaa osallisuutta
eli sitä, että kaikki voivat
vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tavoitteet/osallisuus
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

5.
Tukiliitto vahvistaa toimijuutta.
Kehitysvammaiset ihmiset saavat tukea,
jotta he voivat toimia Tukiliitossa
ja muualla yhteiskunnassa.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tavoitteet/kansalaisuus
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

6.
Perhe ja lähi-ihmiset tukevat
kehitysvammaisen ihmisen omia päätöksiä
ja itsenäistä elämää, toimijuutta
ja vuorovaikutusta muiden kanssa.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/toiminta/tuki-ja-valmennus
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

Tukiliitto jäsenyhdistystensä tukijana ja uudenlaisen kansalaistoiminnan mahdollistajana

7.
Tukiliitolla on selkeitä toimintatapoja.
Tieto, tuki ja asiantuntemus
ovat kaikkien jäsenyhdistysten käytössä.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

8.
Vapaaehtoisille, vertaisille
ja kokemusasiantuntijoille
on monipuolisia toiminnan muotoja.
Ne tarjoavat mielekkäitä tehtäviä myös
apua ja tukea tarvitseville ihmisille.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tavoitteet/monipuolisia-toiminnan-muotoja
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

9.
Liiton vahva tuki auttaa
jäsenyhdistyksiä uudistamaan
paikallista ja alueellista vaikuttamista
ja kansalaistoimintaa.
Lue lisää täältä:
tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/yhdistysten-kayttoon
Linkki johtaa yleiskieliselle sivulle.

Tutustu tavoitteisiimme ja tule mukaan – rakennetaan maailma yhdessä!

Voit olla mukana esimerkiksi lahjoittamalla,
liittymällä jäseneksi,
tai tulemalla mukaan tapahtumiimme.
Omalla alueellasi oleva yhdistyksemme
saattaa kaivata myös vapaaehtoisia.
Linkit johtavat yleiskielisille sivuille.

Nämä tavoitteet on kirjattu
Kehitysvammaisten Tukiliiton strategiaan 2021 – 2026.
Lisätietoa strategiastamme yleiskielellä
ja strategiaan liittyvät asiakirjat ovat täällä.
Voit tutustua Tukiliiton
selkokieliseen strategiaan 2021 – 2026
suoraan tästä linkistä (pdf).

Miksi Tukiliitto?

Tukiliitto on kehitysvammaisten ihmisten
ja heidän läheistensä oma järjestö.
Toimintamme on tarkoitettu kaikille,
jotka tarvitsevat tukea  ymmärtämiseen,
oppimiseen ja arjen toimintoihin,
diagnoosiin katsomatta.

Tietoa kehitysvammasta voit lukea täältä:
tukiliitto.fi/tietoa-kehitysvammasta

Tukiliiton tarkoituksena on edistää perusoikeuksien
ja erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen
ihmisoikeuksien toteutumista.

Tuemme osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
sekä itsemääräämisoikeutta
kaikissa elämänvaiheissa
sekä edistämme yhteiskunnan muutosta sellaiseksi,
että mahdollisuudet toimivaan arkeen
ja yksilölliseen elämään toteutuvat.