Siirry sisältöön
hero_image.alt

Tavoitteet

Edistämme osallisuutta, inkluusiota, yhdenvertaisuutta ja tavallisiin yhteisöihin liittymistä.

Tukiliitto on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ymmärtämisen haasteiden vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten sekä heidän perheidensä osallisuutta.

Henkilöt, joilla on kehitysvamma tai samankaltaisia tarpeita, ovat Tukiliitossa itse toimijoita, eivät toiminnan kohderyhmä. Yhteistyöhön tarvitaan koko liitto: heidän perheensä ja lähi-ihmisensä, jäsenyhdistykset sekä kattojärjestön työntekijät ja luottamushenkilöt.

Ymmärryksen vamma voi olla lievä tai vaikea, tai jotain siltä väliltä. Vamman laadusta riippumatta jokaisella on oikeus omiin valintoihin ja omaehtoiseen elämään. Edistämme kaikkien yhdenvertaisia ihmisoikeuksia.

Edistämme inkluusion toteutumista eli vammaisten ihmisten liittymistä tavallisiin yhteisöihin kaikissa ikävaiheissa, eri elämänalueilla.

Vammaan katsomatta jokaisella on oikeus toimia erilaisissa sosiaalisissa rooleissa – työntekijöinä, kansalaisina ja kuntalaisina, yhdistyksen tai harrastusryhmän jäseninä, palveluiden käyttäjinä ja kehittäjinä, asiakkaina, äänestäjinä tai esimerkiksi poliitikkoina.

Kehitysvammaisilla ja samankaltaista tukea tarvitsevilla ihmisillä sekä heidän perheillään on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tukiliitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja antaa palveluita ja oikeuksia koskevaa tukea.

Tukiliiton strategian tärkein perusta ovat YK:n vammaissopimuksessa määritellyt ihmisoikeudet.

Osaksi yhteistä yhteiskuntaa -video

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori