hero_image.alt

Tavoitteet

Edistämme inkluusiota, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tavallisiin yhteisöihin liittymistä.

Tukiliitto on järjestö, jossa vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä ja jäsenyhdistykset yhdessä kattojärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa edistävät aktiivisesti apua ja tukea ymmärtämisen takia tarvitsevien henkilöiden ja heidän perheidensä osallisuutta.

Edistämme inkluusiota, yhdenvertaisuutta ja tavallisiin yhteisöihin liittymistä sekä yleisten palveluiden käyttämistä. Tuomme esille kaikkien ihmisten tasa-arvoisia ihmisoikeuksia ja vaikutamme niiden toteutumiseen. Tavoitteemme ovat yleismaailmallisia, eivätkä koske pelkästään ymmärtämiseen tukea tarvitsevia henkilöitä.

Edistämme sitä, että kehitysvammaiset henkilöt voivat olla toimijoita kohderyhmässä olon sijaan. He toimivat kansalaisina ja liittyvät erilaisiin yhteisöihin. Kehitysvammaiset ihmiset voivat olla aktiivisia yksilöitä ja toimia halutessaan myös yhteiseksi hyväksi.

Tuemme aitojen sosiaalisten roolien syntymistä kehitysvammaisille henkilöille. Sosiaalisia rooleja ovat esimerkiksi työntekijä, yhdistyksen jäsen, kuntalainen, palveluiden kehittäjä, asiakas, äänestäjä ja poliitikko.

Osaksi yhteistä yhteiskuntaa -video

0 Ostoskori