hero_image.alt

Tavoitteet

Edistämme osallisuutta, inkluusiota, yhdenvertaisuutta ja tavallisiin yhteisöihin liittymistä.

Tukiliitto on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ymmärtämisen haasteiden vuoksi apua ja tukea tarvitsevien ihmisten ja heidän perheidensä osallisuutta. Järjestömme toimijoita ovat vammaiset henkilöt itse, heidän läheisensä sekä jäsenyhdistykset yhdessä kattojärjestön työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota, eli tavallisiin yhteisöihin liittymistä sekä yleisten palveluiden käyttämistä. Tuomme esille kaikkien ihmisten tasa-arvoisia ihmisoikeuksia ja vaikutamme niiden toteutumiseen. Tavoitteemme ovat yleismaailmallisia, eivätkä koske pelkästään henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen.

Edistämme sitä, että henkilöt, joilla on kehitysvamma tai samankaltaisia tarpeita, ovat itse toimijoita, eivät kohderyhmä. He toimivat kansalaisina ja liittyvät erilaisiin yhteisöihin. He ovat aktiivisia yksilöitä ja toimivat halutessaan myös yhteiseksi hyväksi, samanlaisissa sosiaalisissa rooleissa kuin muutkin ihmiset – työntekijöinä, kuntalaisina, yhdistyksen  tai harrastusryhmän jäseninä, palveluiden kehittäjinä, asiakkaina, äänestäjinä tai esimerkiksi poliitikkoina.

Kehitysvamma voi olla lievä tai vaikea, tai jotain siltä väliltä. Vamman laadusta riippumatta kaikilla on oikeus omiin valintoihin ja omaehtoiseen elämään.

Kehitysvammaisilla ja samankaltaista tukea tarvitsevilla ihmisillä sekä heidän perheillään on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Tukiliitto vaikuttaa lainsäädäntöön ja antaa palveluita ja oikeuksia koskevaa tukea.

Tukiliiton strategian tärkein perusta ovat YK:n vammaissopimuksessa määritellyt ihmisoikeudet.

Osaksi yhteistä yhteiskuntaa -video

0 Ostoskori