Verkkokurssi: Tietoa tulevaan vaikeasti vammaisten nuorten vanhemmille

Tapahtuma on päättynyt
Alkaa: 9.10.2020
Päättyy: 9.10.2020

Vanhempi, mietityttääkö sinua nuoresi tulevaisuus ja itsenäistyminen? Tarvitsetko lisää tietoa palveluista ja tukitoimista?

Noin 13 – 29-vuotiaiden nuorten vanhemmille, jotka tarvitsevat tietoa palveluista, tukitoimista ja oikeuksista, kun nuori on itsenäistymässä. Kurssi on tällä kertaa tarkoitettu vanhemmille, joiden nuori on vaikeasti vammainen ja hän tarvitsee jatkuvasti paljon tukea ja apua esim. päivittäisissä toimissa, liikkumisessa ja kommunikaatiossa. Nuoren ja perheen tuen tarve on suuri ja he tarvitsevat paljon erilaisia palveluja arjessaan. Kurssin aiheina ovat mm. palveluiden suunnittelu, omaan kotiin, henkilökohtainen apu sekä omannäköinen vapaa-aika ja nuoren tukena asioiden hoitamisessa. Kurssi on osallistujalle maksuton.

Verkkokurssillamme saat tietoa eri aihealueista, asiantuntija-alustuksia ja vastauksia kysymyksiisi, tehtäviä pohdittavaksi sekä mahdollisuuden vertaiskeskusteluun toisten vanhempien kanssa. Kunkin aiheen materiaaleihin tutustumiseen, kuten videoiden katseluun ja tekstitiedostojen lukemiseen ja tehtävien tekemiseen menee aikaa noin pari tuntia viikossa. Lisäksi kurssin aikana järjestetään chatteja Tukinetissä, joissa on mahdollista keskustella aihealueen asiantuntijan sekä toisten vanhempien kanssa. Aihealue vaihtuu viikoittain.

Aiheet

1. Päätöksenteon tuki ja itsemääräämisoikeus

Tällä kerralla käsitellään nuoren oman mielipiteen esiin tuomista, päätöksenteossa tukemista ja kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyviä asioita sekä palveluita, joilla tuetaan esimerkiksi mielipiteen ilmaisua.
Chatissa Minni Haveri/ Pia Mölsä

2. Palveluiden suunnittelu

Tällä kerralla käymme läpi palvelusuunnitelmaa, erityishuolto-ohjelmaa ja kuntoutussuunnitelmaa sekä näiden eroja ja näiden tekemiseen valmistautumista.
Chatissa Salla Pyykkönen

3. Päiväaikainen toiminta

Tällä kerralla käymme läpi jatko-opinnoista valmentavat opinnot ja osallisuutta tukeva toiminta.
Chatissa Mari Hakola

4. Omaan kotiin

Tällä kerralla käymme läpi asumisen vaihtoehtoja, asumisharjoittelua, tilapäishoitoa ja asumisen palveluita.
Chatissa Jutta Keski-Korhonen

5. Henkilökohtainen apu ja omannäköinen vapaa-aika

Tällä kerralla käymme läpi henkilökohtaisen avun palvelua sekä apu- ja toimintavälineitä.
Chatissa Anne Saarinen

6. Nuoren asioiden hoito ja edunvalvonta

Tällä kerralla käymme läpi esimerkiksi raha-asioiden hoitamista, terveydenhoidon tiedonsaantioikeutta sekä edunvalvontaa.
Chatissa Tanja Salisma

Haku

Haku kurssille alkaa 1.6. ja jatkuu 20.8. saakka. Kurssille otetaan 20 osallistujaa. Kurssi kestää 26.8. – 9.10.2020. Chatit ovat tiistaisin kello 18.00 – 19.30.
Valinnoista tiedotetaan hakijoille 21.8.2020.