Teemaviikko: Oikeus hyvään palveluun, Lieksa

Tapahtuma on päättynyt
Alkaa: 3.12.2019
Päättyy: 3.12.2019

Lieksan kehitysvammaisten tuki ry yhteistyössä Lieksan kaupungin vammais- ja vanhusneuvostojen sekä muiden lieksalaisten SOTE-yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kehitysvammaisten viikon ja vammaisten oikeuksien päivän tapahtuma
Retkiaitan kauppakartanolla Lieksassa tiistaina 3.12.2019

Yhdistyksen yhteistyökumppaneina ovat:
Lieksan kaupungin vammais- ja vanhusneuvosto, Lieksan tukipiste, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Lieksan Kuuloyhdistys ry, Lieksan seudun Invalidit ry, Lieksan Sotainvalidit ry ja Lieksan Hengitysyhdistys ry.

Tapahtumaan kutsutaan mukaan Siun Soten vammais- ja ikäihmisten palvelut sekä esimiehet lieksalaisten vammaisten, kehitysvammaisten ja vanhusten asumispalveluista. Vieraaksi kutsutaan myös naapurikuntien vammaisneuvostot.

Kaikille vammaisryhmille ajankohtaista tietoa tapahtumaan tuo Vammaisten oikeuksien neuvottelukunta VANE:n esittelijä.

Oikeus hyvään palveluun on yhteinen teema kaikille tapahtumaan osallistuville tahoille. Sitä tuodaan esiin yhteisessä keskustelutilaisuudessa ja yhdistysten esityksissä. ”Samalla on tarkoitus puhua yksinäisyydestä ja pohtia miten sitä voitaisiin ehkäistä. Yhdistykset järjestävät Lieksassa paljon ilmaista tapahtumia ja virkistystoimintaa muun muassa asuinyksiköissä, mutta osallistuminen niihin on viime vuosina selvästi hiipunut. Näyttää siltä, etteivät asukkaat saa tarvitsemaansa tukea ja apua päästäkseen osallistumaan tapahtumiin. Myös asuinyksiköiden järjestämä oma virkistystoiminta on hävinnyt olemattomiin ja haluamme selvittää, mikä tähän on syynä.”

Yksilöllisistä tukimuodoista nostamme yhteisessä keskustelussa esiin henkilökohtaisen avun, joka on tällä hetkellä myllerryksessä koko Siun Soten alueella. Erityisesti kehitysvammaisten kohdalla palvelua on karsittu yhdenmukaisen kohtelun ja voimavaraedellytyksen nimissä roimalla kädellä.

Muita tukimuotoja esittelemme yhdistysten omilla esittelypisteillä. Lieksan kehitysvammaisten tuki ry:n omalla esittelypisteellä voi kohdata myös lieksalaiset Me Itse -edustajat.

Lisätietoja
Virpi Turunen
Lieksan kehitysvammaisten tuki ry
vrpturunen@gmail.com

 

Olemme osa valtakunnallista kehitysvammaisten ihmisten teemaviikkoa 1. – 7.12.2019.

 

Teemaviikko

Teemaviikon tunnus 2019 on ”Oikeus hyvään palveluun”.
Nostamme myös esille palvelujen tuomaa hyvää elämänlaatua. Kohtaa mut!
Lisätietoa Tukiliiton sivulla:
Kehitysvammaisten ihmisten teemaviikko