Puhetta ilman sanoja -kommunikaatiokurssi, Jyväskylä

Tapahtuma alkaa 87 päivän päästä
Alkaa: 9.11.2018
Päättyy: 10.11.2018

Jyväskylän kurssi on tarkoitettu puhevammaisille nuorille ja aikuisille  läheisineen. Kurssille mahtuu 10 puhevammaista henkilöä lähi-ihmisineen. Lähi-ihminen voi olla esimerkiksi omainen, työntekijä tai puhetulkki.

Kurssilla on tarkoitus kerrata puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä ja aktivoida kommunikoinnin apuvälineiden käyttöä. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi tablettien  käyttömahdollisuuksiin ja kommunikointiohjelmiin. Tavoitteena on etsiä oivalluksia arjen vuorovaikutustilanteisiin ja tukea itsemäärämisen toteutumista arjen valinnoissa.

Kurssi on maksuton ja sisältää yöpymisen, ruokailut ja ohjelman. Matkat tulee kustantaa itse.

Haku kurssille on 1.10.2018 mennessä.