Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä

Tapahtuma alkaa 9 päivän päästä
Alkaa: 10.4.2023
Päättyy: 30.4.2023

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -koulutus 10.–30.4.2023 on osa neljäosaista verkossa toteuttavaa koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken.

Neljäosaisen koulutuskokonaisuuden aiheet ovat

  • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä,
  • Vahvistu vanhempana,
  • Lapsen osallisuus ja
  • Erityinen sisaruus.

Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Erityinen sisaruus, Vahvistu vanhempana, Lapsen osallisuus ja Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä) on yksi yhteinen hakulomake, millä ilmoittaudutaan kuhunkin aihekokonaisuuteen.

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -verkkokoulutus sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemuksiin pohjautuvaa tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää.
Lisätietoa aiheesta löydät
tukiliitto.fi/harvinaiskeskusnorio

”Heräsi kiinnostus auttaa erityislasta, elämään ns. normaalia elämää, lapsuuttaan, vammasta huolimatta.”

”Perehtymään lisää harvinaissairauksiin.”

(Osallistujapalautteita Harvinainen – ja perinnöllinen sairaus perheessä -koulutuksesta.)

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -koulutuksen suorittaminen:

  • Koulutus kestää 3 viikkoa.
  • Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen mu”iden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia.
  • Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken
  • Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille
  • Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.

Koulutukseen mahtuu mukaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä koulutuksessa tehdään

Koulutus sisältää videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä ja keskustelua koulutuksen muiden osallistujien kesken. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat viikon teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävän. Tehtävät voi tehdä joustavasti viikon aikana yksin tai työtiimin kanssa. Yhdessä tehden yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa.

Miten pääset mukaan?

(Siirry sivulle)

Ilmoittautumislomake

Lomake avautuu uudelle sivulle. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella myös koulutuskokonaisuuden muihin aihekokonaisuuksiin.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet ja tunnukset, joilla koulutukseen ja verkkoalustaan pääsee mukaan.

Koulutuksen muut osuudet

Lapsen osallisuus 10.–30.4.2023
Tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Tietoa aiheesta löydät (siirry toiselle sivulle)
Lapsen osallisuus -verkkokoulutus ammattilaisille

Erityinen sisaruus 6.–26.3.2023
Koulutuksen lähtökohtana vammaisten lasten sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Tietoa aiheesta löydät (siirry sivulle)
Erityinen sisaruus -verkkokoulutus ammattilaisille

Vahvistu vanhempana 6.–26.3.2023
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Tietoa aiheesta löydät (siirry toiselle sivulle)
Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Koulutuskokonaisuuden toteuttavat Tukiliiton perhetyö, Harvinaiskeskus Norio ja Tilke-Hanke.

 

""