Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja tukeminen -koulutus

Tapahtuma on päättynyt
Alkaa: 28.11.2019
Päättyy: 28.11.2019

Osa lapsista tarvitsee erityistä tukea kasvunsa ja kehityksensä turvaamiseksi. Koulutuspäivän aikana pohditaan, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla vastata erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin.

Ohjelma:

Klo 12.00-12.15 Avaus ja tervetuloa koulutukseen
Järjestöagentti Kaisli Syrjänen, Pienperheyhdistys ry/ Perheet keskiöön -hanke  

Klo 12.15-13.15 Ihmisoikeusperustainen lähestymistapa
Projektipäällikkö Miina Weckroth, Minua kuullaan -hanke, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Klo 13.15-13.45 Kohtaaminen myönteisen tunnistamisen kautta
Kehittämissuunnittelija Elina Stenvall, SOS-Lapsikylä

Klo 13.45-14.15 Kahvi

Klo 14.15-15.45 Valinnaiset työpajat

1. Erityispalveluista lapsi- ja perhepalveluihin – Miten tuen perhettä, jossa on vammainen lapsi? Tervetuloa keskustelemaan kuinka tukea ja vahvistaa vammaisen lapsen ja nuoren osallisuutta. Miten palvelut ja muut tukitoimet toimivat lapsen turvana? Kerromme käytännön esimerkein hyvän kohtaamisen voimasta ja merkityksestä nuorten arjessa. Siitä kuinka kuulluksi tuleminen voi toteutua jokaisella. Perhetyön suunnittelija Tanja Laatikainen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry/ Suunnittelija Sanna Tuisku-Lehto, Minua kuullaan -hanke, Kehitysvammaliitto ry/ Hankesuunnittelija Anu Lönnqvist, Minua kuullaan -hanke, Vamlas

2. Palvelut suunnitelmaksi, arki sujumaan! Hyvin laadittu palvelusuunnitelma selkeyttää lapsen ja perheen palveluiden kokonaistilanteen ja toimii käytännön toimintasuunnitelmana sekä perheelle että ammattilaisille. Tervetuloa mukaan työpajaan, jossa yhdessä tutkimme, mistä hyvä palvelusuunnitelma rakentuu. Miina Weckroth/ Mira Puronheimo, Minua kuullaan -hanke, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

3. Haastavasti tai neuropsykiatrisesti oireileva lapsi Työpajassa käsitellään neuropsykiatrisesti oireilevan tai haastavasti käyttäytyvän lapsen ja hänen perheensä arjen tukemista. Käydään läpi keinoja, joilla saadaan vuorovaikutusta toimivammaksi sekä lisättyä lapsen myönteistä käytöstä ja arjen sujuvuutta.
Yksikönjohtaja Silve Serenius-Sirve, Barnavårdsföreningen i Finland

Klo 15.45 – 16.00 Yhteistyöllä perheiden tukena – loppuyhteenveto ja keskustelu

Ilmoittautumislomake