Erityismurkun tunteiden myrsky (Teams)

Tapahtuma on päättynyt
Alkaa: 13.4.2022
Päättyy: 13.4.2022

Erityismurkun tunteiden myrsky – Miten muuttaa arjesta selviytyminen arjessa elämiseen?
– Näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan murrosikäisen nuoren arjesta (Teams)
Verkkoluento 13.4.2022 kello 17.30–19.30

Verkkoluennon loppuun, 19–19.30, on varattu aika keskustelulle ja kysymyksille.

Verkkoluento on avoin vanhemmille, muille läheisille, sekä ammattilaisille.

Verkkoluennolla kuullaan sekä tutkimustietoa että kokemustietoa murrosiän ilmenemisestä ja sen yksilöllisyydestä ja pohditaan hyvän vuorovaikutuksen voimauttavaa vaikutusta erityismurkun tunteiden myrskyssä.

Murrosikä on kehitysvaihe, jossa nuori kasvaa lapsesta aikuiseksi. Murrosiässä muun muassa uudenlaiset sisäiset vaatimukset, mielialan muutokset ja hormonaaliset tekijät saattavat aiheuttaa tunnemyrskyjä ja sensitiivinen vuorovaikutus vaati oman tilan ja paikan.

Ohjelma:

Murrosiän ilmeneminen

  • Yksilöllisyys ja erilaisuus
  • Diagnoosin ja tuen tarpeen vaikutus murrosiässä
  • Kokemuspuheenvuoro: Arjesta selviytymisestä arjessa elämiseen

Tunteiden kerroksellisuus

  • Tunteet, tarpeet ja ihmisyys.
  • Tunteiden säätely – taito asettua murkun asemaa
  • Kokemuspuheenvuoro: Vanhemman tunteet erityismurkun tunteiden myrskyssä.

Miten tukea murkkua ja vanhempia

  • Kohtaamisen ja aitouden merkitys
  • Kokemuspuheenvuoro: Hyvän vuorovaikutuksen voimauttava vaikutus

Verkkoluento on vuoropuhelu professori (autismikirjo ja kehitysvammapsykologia) Elina Kontun ja kokemusasiantuntija, hahmoterapia-opiskelija Juha Takasen kesken. Verkkoluennon loppuun on varattu aika keskustelulle ja kysymyksille.

 

Miten pääset mukaan?

Luento toteutetaan Teams-alustalla.

Linkki luennolle lähetetään ilmoittautuneille.

Ilmoittaudu mukaan 12.4. mennessä (siirry sivulle):
Erityismurkun tunteiden myrsky 13.4. verkkoluento