Malike yhteistyökumppanina

Teemme yhteistyötä laajoissa verkostoissa ja arvostamme tilaisuuksia, joissa on useita yhteistyökumppaneita.

Yhteistyö verkostojen kanssa

Oletteko järjestämässä valtakunnallista tai alueellista tapahtumaa, perhetapaamista, retkeä tai koulutusta, jonka kohderyhmänä ovat vaikeasti vammaiset lapset tai aikuiset? Etsitäänkö yhdessä keinoja asioihin, jotka olette kokeneet haasteellisiksi tai teitä kiinnostaviksi?

Teemme yhteistyötä laajoissa verkostoissa ja arvostamme tilaisuuksia, joissa on useita yhteistyökumppaneita. Yhteistyön tavoitteena on tukea alueellisen verkoston syntymistä ja toimimista itsenäisesti.

Lähdemme mielellämme mukaan toiminnallisille retkille (esimerkiksi pilkkiretki, pyöräilyretki tai sieniretki), joissa toimintavälineillä mahdollistetaan vaikeavammaisten henkilöiden osallistuminen.

Otathan hyvissä ajoin yhteyttä – sitä varmemmin pystymme tekemään yhteistyötä kanssanne.

Sujuvan yhteistyön tehtävien ja kustannusten jako

 Yhteistyökumppani

 • Tapahtuman organisointi ja henkilöresursointi
 • Tapahtumapaikan ja reitin etukäteiskartoitus, sekä tarvittavat tilavaraukset.
 • Tapahtuman aktiivinen markkinointi
 • Ilmoittautumisten vastaanotto. On hyvä kerätä etukäteistietoa osallistujista (määrä ja erityistarpeet), jotta pystymme varmistamaan kaikkien osallistumisen varaamalla oikeat ja turvalliset toimintavälineet.
 • Turvallisuussuunnitelman teko yhteistyössä
 • Mahdolliset ruokailujärjestelyt
 • Kustannuksia syntyy pakettiauton vuokrasta sekä polttoainekuluista (laskutus suoraan autovuokraamosta). Pakettiauton vuokrauksen kustannukset vaihtelevat yleensä 200€- 500€ välillä.  Mahdollisista Malikkeen työntekijöiden yöpymiskustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti. Työaikaamme emme veloita, koska em. kulut katetaan STEA:n toiminta-avustuksella

Malike

 • 2-3 työntekijää tapahtumaan.
 • Toimintavälineiden kuljettaminen tapahtumaan.
 • Yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen ja opastaminen toimintavälineiden turvalliseen käyttöön.
 • Tapahtumassa toimintavälineiden käytön opastaminen.
 • Turvallisuusnäkökulman huomioiminen turvallisuussuunnitelman avulla.
 • Tapahtuman markkinointi verkostojemme kautta.
 • Ideoita ja vinkkejä vaikeavammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksien edistämiseksi.
 • Koulutusta yhteistyöverkostoille toimintavälineiden käyttämisestä.
 • Materiaaleja