Mikä on Malike?

Malikkeen toiminta on suunnattu ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Toimimme valtakunnallisesti ja ilman diagnoosirajoja.

Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista.

KENELLE?
Toiminta on suunnattu ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Toimimme valtakunnallisesti ja ilman diagnoosirajoja. Toimimme STEA:n tuella osana Kehitysvammaisten Tukiliiton toimintaa. Henkilöt, joiden toimintakyky on alentunut ikääntymisestä johtuvista syistä, eivät kuitenkaan kuulu Malikkeen kohderyhmään.

TEHTÄVÄ
Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista. Järjestämme toiminnallisia kursseja vaikeasti vammaisten lasten perheille ja aikuisille sekä toimintavälineiden kokeilutapahtumia yhdessä verkostojen kanssa.

Järjestämme Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on tiedon lisääminen ja sen muuttuminen itse koetuksi kokemukseksi.

Asiantuntijapuheenvuorojen ja -kirjoitusten tavoitteena on lisätä vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumismahdollisuuksia ja toimintavälineiden hankintaa.

Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta toimintavälineiden käytössä ja hankinnassa sekä toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia

Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja kursseilla ja niitä voi vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun ennen oman välineen hankintaa tai tilapäiseen tarpeeseen, esim. lomamatkalla.

PÄÄMÄÄRÄ
Malikkeen päämääränä on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua ja olla osallisena toiminnassa, jonka kokee merkitykselliseksi. Tätä päämäärää tukee YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, joka astui voimaan Suomessa kesäkuussa 2016. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimuksia ja edellyttää aktiivisia toimia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten ihmisoikeuksien ja osallisuuden takaamiseksi.

 

Malikkeen Mulla on oikeus -video

Alla olevalla videolla välähdyksiä Malikkeen toiminnasta. Videon kesto 6:02.