Siirry sisältöön
hero_image.alt

Malike vaikuttaa

Malike toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijatahona vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumismahdollisuuksien edistämisessä. Malikkeen asiantuntijuus perustuu tietoon, pitkälliseen kokemukseen ja soveltamiseen erilaisissa käytännön tilanteissa sekä moniammatillisen tiimin työskentelyyn. Osaamisen perustana on vaikeasti vammaisten ihmisten moninaisten tarpeiden ymmärtäminen sekä ideoiden ja keinojen tarjoaminen osallistumisen tueksi.

Malike edistää yhdenvertaisuutta vaikuttamalla vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumisen sekä toimijuuden toteutumiseen.

  • Vaikutamme toimintavälineiden saatavuuteen mm. tiedottamalla eri lakien nojalla myönnettävistä apuvälineistä. Olemme julkaisseet esimerkiksi Oikeus apuvälineisiin -oppaan.
  • Lisäämme ja tuotamme tietoa osallistumista edistävistä toimintavälineistä. Olemme julkaisseet esimerkiksi oppaan apu- ja toimintavälineistä.
  • Järjestämme Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta lähi-ihmisille sekä ammattilaisille, jotka toimivat vaikeasti vammaisten ihmisten kanssa ja voivat tukea heidän osallisuuttaan.
  • Vaikutamme aktiivisesti erilaisissa kampanjoissa, joiden avulla lisätään tietoa ja vaikutetaan ihmisten asenteisiin. Olemme mukana esimerkiksi valtakunnallisella pyöräilyviikolla ja Oikeus koululiikuntaan -kampanjassa.
  • Osallistumme julkiseen keskusteluun toimintavälineiden saatavuudesta ja myöntämisperusteista. Esimerkiksi vuonna 2019 teimme kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista annettua ohjeistusta.
  • Jaamme tietoa vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksista ja kokemuksista esimerkiksi erilaisten kirjoitusten ja sosiaalisen median kautta.
  • Vaikutamme kuntiin ja paikallisiin toimijoihin, jotta he hankkisivat toimintavälineitä alueille. Kun välineitä on lainattavissa omasta kunnasta, lisääntyvät vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuudet ja yhdenvertaisuus esimerkiksi koulussa ja vapaa-ajan harrastuksissa.

Yhteistyöpyynnöt:

Susanna Tero.

Susanna Tero

Malike-toiminnan esimies

Puhelinnumero: 050 5561 273

Sähköposti: susanna.tero@tukiliitto.fi

Malike-keskus
Sumeliuksenkatu 18 B, 3. krs
33100 Tampere

Malike-keskuksen puhelinnumero on 040 4839 327.

Tehtäviini kuuluvat mm. viestintä ja yhteistyöpyynnöt.

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori