Yhteistyöllä toimintavälineitä kuntiin

Malike etsii Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistyksiä yhteistyöhön mahdollistamaan vammaisten lasten ja aikuisten yhdenvertaista osallistumista.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä itselle mieluisia asioita vapaa-ajallaan. Vammainen ihminen voi tarvita toisen ihmisen apua sekä apu- ja toimintavälineen voidakseen osallistua yhdenvertaisesti esimerkiksi päivätoimintakeskuksissa järjestettävään toimintaan tai koulun oppitunteihin.

Edelleen Suomessa tukea tarvitsevat ihmiset usein eriytetään yhteisestä toiminnasta. Tämä voi johtua esimerkiksi vähäisestä työntekijäresurssista, asenteista tai tiedon puutteesta. Vapaa-ajan vietto, harrastaminen ja yleisesti osallistuminen yhteisiin asioihin kuuluu kaikille ja lähi-ihmisten pitää luoda siihen mahdollisuus.

Yksi keino edistää osallistumista ovat apu- ja toimintavälineet, jotka mahdollistavat ihmiselle muun muassa luonnossa liikkumisen, pyöräilyn ja talviliikunnan. Olisi tärkeää, että kunnissa olisi toimintavälineitä, joita esimerkiksi koulut ja asumisyksiköt voivat lainata. Jo muutamissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Oulussa, on lainattavissa olevia toimintavälineitä, esimerkiksi rinnakkain poljettavia pyöriä ja maastovälineitä.

Jäsenyhdistyksemme ovat avainasemassa vaikuttamassa kuntien toimintaan. Yhdistysten, Malikkeen ja kuntien yhteistyöllä voimme kehittää toimivia ja edullisia tapoja yhdenvertaiseen osallistumiseen. Lähtisikö teidän yhdistyksenne kanssamme pohtimaan tapoja saada toimintavälineitä kuntiin?

Yksi mahdollisuus toimintavälineiden hankintaan on lähteä Malikkeen toimintavälinekummiksi, jolloin postikortteja myymällä voi rahoittaa pienen välineen hankinnan. Lisää tietoa toimintavälinekummitoiminnasta löydät täältä. Pienen toimintavälineen voi hankkia myös Malikkeen korttikampanjan kautta. Näin on muun muassa jotkut jäsenyhdistykset tehneet.

Kunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä voidaan pohtia, miten voitaisiin rahoittaa toimintavälineen hankinta kuntaan. Malikkeen kotisivuilta löytyy tietoa toimintavälineiden hankinnasta ja rahoituksesta, mm. apurahoista, joita voi hakea toimintavälineen hankintaan. Lue lisää täältä.

Lähdetään yhdessä edistämään teidän kuntanne asukkaiden yhdenvertaista osallistumista!