Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -aamukahveilla keskustellaan kaikkien yhteisestä kunnasta

Kuntien yhteiset apu- ja toimintavälineet mahdollistavat lasten ja aikuisten osallistumista ja lisäävät yhdenvertaisuutta. Malikkeen virtuaalisilla aamukahveilla keskustellaan aiheesta ja haetaan yhdessä ratkaisuja välineiden hankintaan.

Tällä hetkellä kaikilla kuntalaisilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi koulussa tai vapaa-ajalla. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitsisi jäädä toiminnasta pois siksi, ettei apu- ja toimintavälineitä olisi keksitty. Ongelma on se, että välineistä ei tiedetä tai niitä ei ole saatavilla.

Suomen valtio on sitoutunut YK: lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen toteuttamiseen.

Myös kuntien velvollisuus on osaltaan huolehtia siitä, että sopimuksissa kirjatut ihmisoikeudet toteutuvat.

Yhdenvertaisuus, osallisuus, esteettömyys ja saavutettavuus ovat sopimusten keskeisiä periaatteita. Monen vammaisen ihmisen kohdalla apu- ja toimintavälineet ovat osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta välttämättömiä.

Kunta voi edistää kaikkien kuntalaisten osallistumista tarjoamalla mahdollisuuden välineiden lainaamiseen koulutoimen, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen, seurojen, yhdistysten ja yksittäisten kuntalaisten käyttöön. Kunnan omat välineet lisäävät kuntalaisten oikeuksien toteutumista ja osallistumisen mahdollisuuksia. Hankintojen tekeminen yhteishankintana on hyvä ja taloudellinen vaihtoehto.

Yhdenvertaisuutta toimintavälineillä -aamukahvit on tilaisuus keskustella ja ideoida ratkaisuja yhdessä kuntalaisten kanssa. Mukaan ovat tervetulleita niin välineiden käyttäjät, kuntien päättäjät, poliittiset vaikuttajat kuin kaikki muutkin asiasta kiinnostuneet. Alueellinen yhteistyökumppani huolehtii kanssamme aamukahvien organisoinnista.

Jos kiinnostuit aamukahvien järjestämisestä omassa kunnassasi, ota yhteyttä Malikkeeseen.