Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen teoriaosuus nyt myös verkossa!

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutus on jo vuodesta 2008 ollut yksi Malikkeen vaikuttamistoiminnan kulmakivistä. Nyt koulutuksen teoriaosuus on mahdollista suorittaa myös verkkokurssina.

Teoriaa, käytäntöä ja osallisuutta

Verkkokurssi mahdollistaa sen, että tulevaisuuden osaajat pääsevät tutustumaan vaikeasti vammaisten ihmisten osallisuuden ja toimijuuden tukemiseen jo uransa alkuvaiheista lähtien. Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestetty verkkokurssin pilotointi tuotti kuntoutuksen ohjaaja- ja fysioterapeuttiopiskelijoille luottamusta ja kokemuksia toimintavälineiden hyödyntämisestä ja oikeiden asiakkaiden kanssa toimimisesta.

”Kurssin paras anti oli juuri tuo teorian ja käytännön yhdistäminen. Käytännössä teoria avautuu ja muuttuu kokemuksen kautta tulleeksi tiedoksi.”

”Itsevarmuuden lisääntyminen ammattilaisena, tietotaito toimintavälineistä ja konkreettinen tapa tukea vaikeasti vammaisten ihmisten osallisuutta.” Tässä muutama kokemus opiskelijoilta, jotka olivat mukana Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen verkkokurssin pilotoinnissa. Verkkokurssi oli osa SAMKissa toteutettua Toimintavälineet osallisuuden edistämisessä -kurssia, joka sisälsi verkkokurssin lisäksi luentopäivän ja toiminnallisen koulutuspäivän. Kurssia SAMKissa vetivät Esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimusryhmän vetäjät Kati Karinharju ja Riikka Tupala.

Verkkokurssin teoriaosuus Hyväkysymys-sivustolla

Malike on tuottanut verkkokurssin teoriaosuuden Väestöliiton ylläpitämälle Hyväkysymys-sivustolle. Kurssi sisältää samat aihealueet, jotka käydään läpi perinteisessä teorian ja retkipäivän sisältävässä Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksessa. Verkkokurssi mahdollistaa osallistujalle joustavan ajankäytön, sillä jaksot voi suorittaa omaan tahtiin. Todistuksen käydystä kurssista saa, kun verkkokurssi on suoritettu ja koulutusorganisoijan järjestämään toiminnalliseen koulutuspäivään on osallistuttu.

Sekä kuntoutuksen ohjaaja- että fysioterapeuttiopiskelijat kokivat verkkokurssin hyvänä ja tärkeänä alustuksena toiminnallista koulutuspäivää varten. Opiskelijoiden mukaan napakat tietopaketit, havainnollistavat videot ja syventävät pohdintatehtävät avasivat tärkeitä käsitteitä, apu- ja toimintavälineiden maailmaa sekä niiden kautta saatavia mahdollisuuksia. Kurssi antoi myös kipinää tutustua aiheeseen enemmän ja hankkia itsenäisesti lisää tietoa siitä, miten tulevaisuuden ammattilaisena voisi tukea osallisuuden toteutumista paremmin.

”Jaksot oli suunniteltu hyvin ja niistä sai paljon tietoa. Tätä verkkokurssin sisältöä aion jatkossa hyödyntää varmasti asiakkaideni kanssa. Verkkokurssi lisäsi tietoa Malikkeen toiminnasta ja toimintavälineiden käyttö sekä saantimahdollisuuksista. Tämän kurssin jälkeen osaan käyttää ja soveltaa toimintavälineitä.”

Toiminnallisia koulutuspäiviä SAMKissa järjestettiin kaksi: Yyterin retkipäivä kuntoutuksen ohjaajaopiskelijoille ja lasten pulkkamäkiretki fysioterapeuttiopiskeijoille. Oikeiden asiakkaiden kanssa verkkokoulutuksesta ja luennoilta saadut opit pääsivät käytäntöön ja tämä sai opiskelijoilta paljon kiitosta.

Pohdin erityisesti sitä, miten retkellä toimiminen oikean asiakkaan kanssa on täysin erilaista kuin opiskelukaverin työntäminen liikuntasalissa. Asioihin piti perehtyä kunnolla, koska kyseessä oli oikeasti liikuntarajoitteinen henkilö. Samalla asiakkaan kanssa tapahtuva aito vuorovaikutus antoi mahdollisuuden oppia asiakaskohtaamista.”

Toiminnallista koulutuspäivää opiskelijat pitivät tärkeänä havainnollistajana ja päällimmäiseksi jäikin kiitollisuuden tunne siitä, että sai toimia itse osallisuuden mahdollistajana.

 ”Retkellä Malikkeen viesti ”matkalle, liikkeelle, keskelle elämää” tuli toteen konkreettisesti. Vamma ei ole este, vaan vaikeasti vammaisilla henkilöilläkin on toimintavälineiden avulla mahdollisuus päästä sinne, minne muutkin ihmiset menevät.”

Onko teidän oppilaitoksellanne tai työpaikallanne intoa lähteä mahdollistamaan vaikeasti vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta? Malike tekee mielellään kanssanne yhteistyötä.  Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan kanssanne juuri teille sopiva Ulos talosta, pois pihasta -opintokokonaisuus!