Toimintavälinekoulutuksen verkkokoulutuksella suuri kysyntä

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksen teoriaosuus on yhteisöjen ja oppilaitosten saatavilla myös verkkokoulutuksena. Verkkokoulutus on tuotettu Väestöliiton ylläpitämälle Hyväkysymys-sivustolle.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusten lähtökohtana on vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen, toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen.  Koulutus on suunnattu vaikeasti vammaisten henkilöiden lähi-ihmisille ja eri alojen ammattilaisille. Se tarjoaa ratkaisuja osallistumiseen ihmisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Koulutusten tavoitteena on tiedon sekä osaamisen lisääntyminen ja sitä kautta vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksien lisääntyminen.

Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusta on juurrutettu myös oppilaitoksiin opettajien pitämäksi oppisisällöksi.  Oppilaitosten koulutuksista tieto ja taito siirtyvät valmistuville ammattilaisille, jotka aikanaan omassa työssään voivat tukea vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumista ja osallisuutta. Koulutusta on järjestetty myös yhteistyökumppaneille, heidän tarpeisiinsa räätälöitynä.

Verkkokoulutuksella on ollut suuri kysyntä etenkin poikkeuksellisen kevään ja kesän aikana. Koulutuksesta on tehty kaksi eri versiota, joista toinen on suunnattu oppilaitoksille ja toinen, yleinen versio muille yhteisöille. Verkkokoulutus mahdollistaa osallistujalle joustavan ajankäytön ja saman sisällön, kouluttajasta riippumatta.

Koulutuksen toiminnallinen osuus eli toinen päivä toteutetaan retki- tai tapahtumapäivänä, joka tarjoaa vaikeasti vammaisille ihmisille mahdollisuuden osallistua retkeen tai tapahtumaan. Oppilaitoksen/yhteisön ensimmäinen toiminnallinen koulutuspäivä toteutetaan yhteistyössä Malikkeen opastuksella, toimintavälineitä hyödyntäen.

Onko teidän oppilaitoksellanne tai työpaikallanne intoa lähteä mahdollistamaan vaikeasti vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta? Malike tekee mielellään kanssanne yhteistyötä.  Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan kanssanne juuri teille sopiva Ulos talosta, pois pihasta -opintokokonaisuus!