Toimintavälineillä suuri tarve, mutta yksilöllistä tarvearviointia ei aina tehdä

Malike luovutti syksyllä eteenpäin muutamia käytöstä poistettuja toimintavälineitä. Välineitä sai hakea avoimilla hakemuksilla, joita saapui lähes 70. Hakemuksissa kerrotuista tarinoista selviää, että apuvälineille on suuri tarve eivätkä ihmiset saa usein tarvitsemiaan välineitä, vaikka kriteerit täyttyisivät.

Malike luovuttaa ajoittain pois toimintavälineitä, jotka eivät enää sovellu kurssi- tai vuokrauskäyttöön. Välineet ovat kuitenkin erittäin käyttökelpoisia yksittäisille käyttäjille ja ne on luovutettu eteenpäin hakemusten mukaan.  Malikkeen toimintavälineneuvoja Antti Tulasalo kertoo, että loppusyksyllä 2020 luovutettaviin välineisiin tuli hakemuksia lähes 70 kpl.

”Tarve apu- ja toimintavälineille on suuri, mutta näyttää siltä, että moni ei saa tarvitsemiaan välineitä.  Siksi olemme halunneet nostaa esiin hakemuksissa esiin nousseita tarinoita, jotka ovat hyvin samanlaisia, kuin lukemattomat kertomukset, joita kuulemme Malikkeen kursseilla ja tapahtumissa.”

Vastauksissa korostuu se, että monelle välineen hakijalle on kategorisesti todettu, että jotain apuvälinettä ei myönnetä lainkaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä. Useat perheet ovat kertoneet esimerkiksi, että heille on todettu apuvälineyksikön toimesta, että kun lapsella on käytössä pyörätuoli, eivät he voi saada käyttöön lapsen tarvitsemia apuvälinerattaita. ”Pyörätuoli ei kuitenkaan läheskään aina vastaa lapsen yksilölliseen tarpeeseen ja siksi ammattilaisen tehtävä on aina tehdä lain edellyttämä, yksilöllinen tarvearviointi.”, Tulasalo korostaa.

Täydennetyt lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden myöntämiskriteerit korostavat yksilöllistä tarveharkintaa

Juuri päivitetyissä, valtakunnallisissa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden myöntämiskriteereissä korostetaan sitä, että mistään CE-hyväksytystä apuvälineestä ei voi kategorisesti sanoa, että sitä ei myönnetä, vaan aina täytyy tehdä yksilöllinen tarveharkinta.

Tulasalo muistuttaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on tässä suuri vastuu. Jos perheille kerrotaan, että he eivät voi saada välinettä, he ymmärrettävästi hyväksyvät useimmiten ammattilaisen vastauksen eivätkä lähde päätöstä kyseenalaistamaan.

”Myös inhimillisestä näkökulmasta asia on vakava”, Tulasalo toteaa. ”Meillä Malikkeessa on aito huoli perheiden jaksamisesta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Tapaamme jatkuvasti toimintamme kautta vammaisperheitä ja kuulemme, kuinka he joutuvat taistelemaan, jotta saavat lapselleen tarvittavan apuvälineen.”

Malike-toiminnan esimies Susanna Tero muistuttaa, että myös toimintaympäristö tulee huomioida yksilöllisessä tarvearvioinnissa. Hän kertoo, että syksyllä 2020 Malikkeen kurssille osallistui 7-vuotiaan lapsen perhe, joka oli hakenut apuvälinerattaisiin isompaa istuinta, koska nykyinen oli jäänyt liian pieneksi. Heille oli kerrottu, että kyseistä istuinta ei enää myönnetä ja että lapsen pitäisi selvitä pyörätuolilla. ”Perhe kertoi, että he laittavat joka päivä rattaat polkupyörän perään ja vievät niillä lapsen kouluun ja hakevat iltapäivällä hänet kotiin. Tätä ei oltu otettu millään tavalla huomioon ennen kielteisen päätöksen antamista.”, Susanna Tero hämmästelee.

Malikkeelta tietoa oikeudesta apuvälineisiin

On myös tärkeää, että jos jotain apuvälinettä ei voi saada lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, tarjotaan tietoa siitä, mistä muualta välinettä voi lähteä hakemaan. Muuta kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinettä voi hakea kunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella mm. henkilökohtaiseen suoriutumiseen kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Tällaisiin apuvälineisiin kuuluvat esimerkiksi harrastusvälineet. Apuvälineen kustannuksista korvataan vammaispalveluasetuksen perusteella puolet välineen hankintahinnasta, mutta mahdolliset vamman vuoksi välineeseen välttämättä tarvittavat muutostyöt korvataan lähtökohtaisesti kokonaan.

Aina silloin tällöin perheillä jää omia toimintavälineitä pieneksi. Susanna Tero ja Antti Tulasalo muistuttavat, että tällaisissa tapauksissa Malike etsii mielellään toimintavälineille uudet omistajat. ”Kysyntää on paljon”, he toteavat.

Susanna Tero muistuttaa, että Malikkeesta voi kysyä neuvoja matalalla kynnyksellä. ” Me täällä Malikkeessa olemme sitä varten, että ohjaamme ja neuvomme näissä asioissa.”, Tero toteaa. ”Meillä on apuvälineiden hankinnasta kattava tietopaketti kotisivuilla (linkki sivulle). Lisäksi joulukuusta 2020 meillä alkaa Facebook-livesarja teemasta ”Oikeus apuvälineisiin”. Ensimmäisten livelähetysten aiheena on lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hakeminen. Meille voi lähettää jo etukäteen kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan live-lähetyksissä.”, Susanna Tero jatkaa. Facebook-livelähetyksistä löytyy lisätietoa Malikkeen FB-sivuilta.