Toimintavälineiden kokeilumahdollisuudella merkittäviä vaikutuksia

Malikkeen kysely kertoo: "Toimintaväline mahdollisti lapsen osallistumisen perheen yhteiseen toimintaan. Toimintaväline oli välttämätön."

Malike mahdollistaa toimintavälineiden kokeilua lyhytaikaisella toimintavälineiden vuokrauksella silloin, kun välineet eivät ole omassa käytössä koulutuksissa, kursseilla ja tapahtumissa. Toimintavälinevuokraamot ovat mahdollistaneet toimintavälineiden kokeilua niin perheiden arjessa kuin lomilla, päiväkotien, koulujen ja ryhmäkotien toiminnassa. Lähetimme tammi- huhtikuun aikana toimintavälineitä vuokranneille 140 ihmiselle kyselyn toimintavälineiden merkityksestä ja vaikutuksista, saimme 41 vastausta.

Välineistä 68 % oli vuokrattu Tampereelta, 24 % Helsingistä ja 7 % Rovaniemeltä. Välineen vuokraajista 61 % oli vanhempia tai perheenjäseniä ja 32 % ammattilaisia. Ammattilaiset olivat mm. erityisopettajia, koulunkäynnin ohjaajia, päivätoiminnan ohjaajia. Välineen käyttäjistä enemmistö (44 %) oli 7–12-vuotiaita lapsia.

Malikkeen kysely: Toimintaväline mahdollisti lapsen osallistumisen perheen yhteiseen toimintaan. Toimintaväline oli välttämätön. Vastaajista 44% kertoi vuokranneensa välineen kokeiltavaksi ennen oman välineen hankintapäätöstä.

Kokemuksia toimintavälineiden käytöstä

”Erittäin positiivinen. Lisäsi lähiympäristöön pääsyä, liikuntaa, ulkoilua. Tuotti paljon iloa!”

”Kaikki meni hyvin. Harmittaa vaan, että voi vuokrata kolmipyörän vain kolmeksi viikoksi. Poika piti kovasti ja olisimme ostaneet samanlaisen mallin, mutta hinta on liian korkea.”

”Erittäin positiivisia kokemuksia. Kaupunkimme harjoitusjäähallin esteettömyyttä päästiin ensimmäistä kertaa kokeilemaan. Apuvälineet mahdollistivat kaikkien oppilaiden osallistumisen liikuntatunneille ja niitä kävivät ihastelemassa ja kokeilemassa oppilaiden vanhemmat, hallimiehet ja liikuntatoimen johtokin.”

”Mahtavasti mahdollistaa vaikeasti liikuntavammaisen lapsen osallistumisen koulun yhteiseen liikuntatapahtumaan/liikuntatunneille.”

Hyötyjä ja vaikutuksia toimintavälineen vuokraamisesta

”Saimme selvyyden, lapsemme käyttää ko. toimintavälinettä, että kannattaako vastaavanlainen hankkia omakustanteisesti.”

”Hyvä tapa nähdä, miten tietty toimintaväline vastaa todellisuudessa siihen tarpeeseen,mikä meillä on.”

”Toimintaväline mahdollisti laajemman tutustumisen kodin lähistön luontoon. Käyttäjä sai kokemuksia vauhdista ja erilaisista maastoista. Elämykset ja vaihtelu kehittävät aivoja ja auttavat ymmärtämään ja jäsentämään maailmaa.”

”Meillä oli kelkka mukana perheen ja suvun talvilomalla Lapissa. Kelkan avulla hän pääsi muiden mukana nauttimaan rinteessä olosta ja myös pihaleikeistä. Eli osallisuus, ilo, ulkoilun riemu, nauttiminen, vauhdin hurmaa ja myös vaihtelua arkeen ja pyörätuolissa istumiseen.”

”Päästy koko perhe liikkumaan luonnossa ja vaikeavammainen lapsi päässyt päiväkodin retkille mukaan.”

”Oppilas pystyi osallistumaan muiden mukana liikuntatunteihin.”

”Mahdollisti kaikkien oppilaiden osallisuuden jääliikuntaan. Toi positiivista vaihtelua kouluarkeen ja mahdollisti uusia elämyksiä.”

”Oppilaat saivat osallisuuden tunteen yhteisissä liikuntatuokioissa muiden oppilaiden kanssa, laitteiden käyttö mahdollisti myös välitunneilla toiminnan, joka muuten olisi tuntunut liian pelottavalta.”

Vuokraamotoiminnan ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa toimintavälineiden kokeilu ennen oman välineen hankintaa tai tilapäiseen käyttöön esimerkiksi lomamatkalle. Lyhytaikaisen kokeilun avulla välineiden hankintaa suunnittelevat henkilöt tai tahot (päiväkodit, koulut, päivätoiminta) voivat varmistaa, että heille hankittava väline on sopiva. Toistuvaan ja jatkuvaan tarpeeseen Malike ei pysty vastaamaan, monia välineitä on vain yksittäisiä kappaleita.

Lisäksi Malikkeen toiminnan yhtenä tavoitteena on vaikuttaa siihen, että toimintavälineitä hankittaisiin yhteiskäyttöön muun muassa kuntiin, jolloin ne olisivat lähellä käyttäjiä ja mahdollisimman helposti esimerkiksi perheiden ja koulujen lainattavissa.

Ohjamme ja neuvomme mielellämme toimintavälineiden kokeiluun ja hankintaan liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä!