Raportti Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutusten vaikutuksista on valmistunut

Malikkeen toimintavälinekoulutus on lisännyt vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumista ja osallisuutta. Vaikutukset selvisivät koulutukseen osallistuneille henkilöille tehdystä kyselystä.

Malike teki vaikutuskyselyn henkilöille, jotka olivat käyneet Ulos talosta, pois pihasta –toimintavälinekoulutuksen vuosien 2008 – 2017 aikana. Kyselyn perusteella koulutuksella on ollut tavoiteltuja vaikutuksia!

Koulutukseen osallistuneet henkilöt kertoivat lisänneensä vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia jakamalla tietoa ja taitoa omissa verkostoissaan sekä järjestämällä tapahtumia, retkiä ja ulkoilua. He ovat järjestäneet myös alueellisia Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutuksia sekä hankkineet ja vuokranneet soveltuvia apu- ja toimintavälineitä vaikeasti vammaisten ihmisten käyttöön. Koulutuksen kautta muodostui yhteistyötä tekeviä verkostoja ja yhteistyön tekeminen lisääntyi.

Kun kysyimme mieleenpainuvinta kokemusta, esille nousivat erityisesti vaikeasti vammaisten ihmisten ilmeistä ja eleistä näkyvä ilo, riemu ja onnellisuus, kun he olivat päässeet retkelle luontoon. Vastaajat toivat esille myös osallistumisen kokemusten voimakkuuden ja sen, kuinka niitä muistellaan vielä pitkien aikojen jälkeenkin.

Vastauksista nousivat myös vastaajien omat kokemukset toimintavälineillä liikkumisesta vaikeasti vammaisten retkeläisten kanssa ja oivallukset siitä, että osallistuminen on mahdollista sopivilla apu- ja toimintavälineillä.

Kyselyn vastausten mukaan Ulos talosta, pois pihasta -toimintavälinekoulutukseen oltiin erityisen tyytyväisiä. Koulutuksen rakennetta ja sisältöä pidettiin hyvänä, tarpeellisena ja toimivana. Koulutus koettiin ainutlaatuiseksi ja Malikkeen toivottiin jatkavan sitä.

Lue koko kyselyn yhteenveto täältä.