Osallisena ja yhdenvertaisena koulutiellä

Koulujen alkaminen on varma merkki siitä, että syksy saapuu ja arjen toiminnot pyörähtävät käyntiin. Reput pakataan, ja lapset palaavat innokkaina takaisin tuttuihin oppimisympäristöihin tai osalle koulutaival alkaa ehkä ihan ensimmäistä kertaa. Jännittävää. Opettajien ja kaverien näkemistä on jo odotettu!

Koulu vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään pitkän ajanjakson ja sillä on erityinen paikka ihmisten kokemuksissa ja tunteissa. Kouluaikana saatu tieto ja kokemukset muovaavat oppilaiden käsityksiä itsestä toimijana. Lapset omaksuvat toisiltaan ja aikuisilta toimintatapoja sekä asenteita, joilla he tulevaisuuden aikuisina toimivat.

Lapsen oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen koulussa pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, eri lakeihin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Lapsen oikeus osallisuuteen tarkoittaa sitä, että kaikille lapsille on tarjottava osallisuuden mahdollisuus. Kohtuullisilla mukautuksilla voidaan edistää vammaisten lasten yhdenvertaisuutta. Kohtuullisten mukautusten epääminen on lain mukaan syrjintää. Mukautus voi olla esimerkiksi opetukseen osallistumiseen tarvittavien toimintakykyä edistävien apuvälineiden hankkiminen. Mikäli oppilas tarvitsee oppimisen- ja kasvun tueksi apuvälineitä, hänellä on niihin oikeus ja koulutuksen järjestäjä huolehtii niiden kustannuksista.

kuva: Malike

Osallistumista edistäviä apuvälineitä kouluihin ja kuntiin -opas on ilmestynyt

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta ja Paralympiakomitean SOLIA -toiminta ovat julkaisseet maaliskuussa 2021 oppaan, joka tarjoaa kootusti tietoa kouluille ja kunnille yhteiskäyttöön soveltuvista apuvälineistä, välineiden jälleenmyyjistä sekä hinta-arviota helpottamaan hankintaa.

Malike käynnistää 16.8.2021 kaksiviikkoisen Osallisena ja yhdenvertaisena koulutiellä -kampanjan, jonka aikana julkaisemme eri sosiaalisen median kanavissamme tietoa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä, koululiikuntaan, välituntileikkeihin, toiminnalliseen oppimiseen ja muuhun koulun toimintaan soveltuvista apu- ja toimintavälineistä.

Käytämme kampanjajulkaisuissamme tunnisteita #osallisuus, #yhdenvertaisuus, #mahdollistavaväline, #toimintaväline, #lapsenoikeudet #oikeusapuvälineisiin, #välineelläonväliä, #YKvammaissopimus #mähaluunmukaan.