Omalla pyörällä kouluun

Meneillään olevan pyöräilyviikon (6.-13.9.2020) teema on keskiviikkona 9.9. ”Pyörällä kouluun”. Useille lapsille kouluun pyöräily on arkipäivää ja koulumatkojen aikana saadaan jo hyvä määrä liikuntaa ja raitista ilmaa. Vaikeasti vammaisella lapsella tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus pyöräilyyn ikätoveriensa lailla ja heille erityispyörät, kuten tandempyörät mahdollistaisivat pyöräilyn vammasta riippumatta. Yhdenvertaisen osallistumisen esteenä on kuitenkin usein erityispyörien kallis hankintahinta.

Erityispyörät, kuten tandempyörät soveltuisivat erinomaisesti koulumatkojen taittamiseen ja olisi tärkeää, että vaikeasti vammaisilla lapsilla olisi ikätoveriensa lailla mahdollisuus säännölliseen pyöräilyyn. Pyöräilyllä on iso merkitys myös toimintakyvyn ylläpitämiseen ja se mahdollistaa vaikeasti vammaiselle lapselle pystyasennossa toimimisen, mikä puolestaan avaa uuden maailman havainnoimiseen ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

Vammaiselle ihmiselle voidaan hakea apuvälinettä, esimerkiksi erityispyörää useiden eri lakien nojalla. Samanlaisia apuvälineitä, esimerkiksi pyöriä voidaan myöntää terveydenhuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla. Ennen erityispyörän hankintaa kannattaa perehtyä hankintaa koskevaan ja tukevaan lainsäädäntöön. Lisätietoa Malikkeen kotisivuilta.

Muu rahoitus

Jos hakijalla on kehitysvamma, hänellä voi olla mahdollisuus saada tarvitsemansa apuväline vammaispalvelulakiin nähden toissijaisen kehitysvammalain nojalla, jos hän ei sitä muun lain perusteella saa, ja yksilöllinen tarve apuvälineelle on osoitettavissa.

Apuvälineisiin voi hakea myös erilaisia apurahoja. Esimerkiksi:

  • Vamlas myöntää apurahoja vammaisille tai pitkäaikaissairaille alle 30-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisätietoa täältä.
  • Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.Lisätietoa täällä.
  • Sokeain Lasten Tukisäätiön myöntää vuosittain apurahoja hakemusten perusteella. Lisätietoa täältä.
  • Tukilinja ja Suomen Paralympiakomitea jakavat yhteistyössä Startti-stipendejä. Lisätietoa täällä.
  • Kehitysvammaisten Tukiliitto myöntää apurahoja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.
  • Kannattaa tiedustella myös Suomen Lions-Liitto ry:n ja Rotaryjärjestön alueellisesti myönnettävistä apurahoista.

 

Pyörien kokeilu ennen  niiden hankintaa

Malike tarjoaa neuvontaa toimintavälineiden, esimerkiksi erityispyörien käyttöön ja hankintaan liittyen. Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja kursseilla. Niitä voi myös vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun. Lue lisää Malikkeen Kokeile toimintavälineitä-sivulta.