Malikkeen uusi apu- ja toimintavälineopas julkaistu!

Uusi opas esittelee apu- ja toimintavälineitä vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille.

Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista. Uudessa oppaassa esitellään apu- ja toimintavälineitä, joiden käytöstä Malikkeessa on laaja kokemus vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten sekä heidän perheidensä ja lähi-ihmistensä kanssa. Malike on yli 20-vuotisen toimintansa aikana havainnoinut ja kerännyt runsaasti kokemuksia vaikeasti vammaisten lasten perheiltä, heidän lähi-ihmisiltään ja alan ammattilaisilta toimintavälineiden tuomista mahdollisuuksista, hyödyistä ja vaikutuksista.

Uudessa apu- ja toimintavälineoppaassa sekä aikuisten että lasten välineet on koottu yksien kansien väliin.

Toimintavälineoppaan (pdf) voi ladata viereisen linkin kautta. Painettu versio on tilattavissa Malikkeesta, ks. Malikkeen materiaalit.