Malikkeen pyörien kokeilu ensisijaisesti ensi kertaa vuokraaville

Malikkeen pyörät on takoitettu lyhytaikaiseen kokeiluun.

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta vuokraa erityispyöriä lyhytaikaiseen kokeiluun, jotta pyörän hankintaa suunnittelevat tahot (esimerkiksi koulu-, terveys-, ja liikuntatoimet sekä ryhmä- ja palvelukodit) voivat varmistua pyörän soveltuvuudesta ennen sen hankintaa. Joskus pyörän tarve saattaa olla tilapäinen ja silloin voi myös kääntyä Malikkeen puoleen. Jatkuvaan tai toistuvaan tarpeeseen Malike ei pysty vastaamaan.

Malikkeen pyörät, kuten kaikki muutkin välineet ovat ensisijaisesti käytössä Malikkeen omilla kursseilla ja tapahtumissa. Ne ovat kuitenkin vuokraajien kokeiltavana siltä osin, kun ne ovat omasta toiminnasta vapaana.  Asiakkaat, jotka eivät ole vuokranneet pyöriä aikaisemmin, ovat etusijalla. Pyörävarauspyynnön voi tehdä puhelimitse, puh. 040 4839 327 tai Malikkeen varauskalenterin kautta.

Kannustamme esimerkiksi ryhmäkoteja ja asumisyksiköitä pohtimaan omien pyörien ostamista yhteishankintoina. Mikäli oman pyörän hankkiminen tuntuu työläältä, myös leasing-vaihtoehtoa kannattaa selvittää. Rientopyörä Oy vuokraa rinnakkainajettavia ja yhdistelmäpyöriä pitkäaikaiseen käyttöön. Esimerkiksi ryhmäkodit voivat vuokrata pyöriä Rientopyörän kautta ja jakaa kustannuksia kaikkien käyttäjien kesken, jolloin yhden käyttäjän hinta jää varsin kohtuulliseksi.

Tukea pyörähankintaan voi hakea useamman eri lain nojalla. Terveydenhuollosta haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä ja päätöksen tulee perustua yksilölliseen arviointiin ja tarveharkintaan.  Muuta kuin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinettä haetaan kunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella. Kannattaa selvittää myös mahdollisuutta erilaisiin apurahoihin. Lisätietoja löydät Oikeus apuvälineisiin -esitteestä.