Malike haluaa vaikuttaa tapahtumien saavutettavuuteen

Suomessa järjestetään lukematon määrä erilaisia tapahtumia, jotka ovat lähtökohtaisesti kaikille avoimia. Usein kuitenkaan tapahtumien saavutettavuutta ei ole huomioitu riittävästi, jotta kaikki voisivat osallistua. Malike haluaa vaikuttaa siihen, että erilaiset tapahtumat (esim. liikuntatapahtumat) ovat saavutettavia myös apuvälineitä käyttäville.

Malikkeelle tulee paljon yhteistyöpyyntöjä erilaisiin tapahtumiin ympäri Suomea. Meidän roolimme tapahtumissa on mahdollistaa vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumista toimintavälineiden avulla sekä tarjota toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia. Siten myös tapahtumajärjestäjät saavat kokemusta ja ideoita. Vuonna 2019 olimme mukana esimerkiksi Angry birds go snow ja Nuku yö ulkona -tapahtumissa.

Haluamme muistuttaa tapahtumanjärjestäjiä siitä, että heidän tulisi huomioida tapahtuman saavutettavuus jo suunnittelun alkumetreiltä lähtien. Tapahtuma-alueen pitää olla saavutettava ja huolto- sekä wc-tiloihin tulisi olla esteetön kulku. Toivottavaa on, että myös tapahtumapaikkaa ympäröivät maastot ovat sellaisia, että niissä on mahdollista liikkua apu- ja toimintavälineiden kanssa. On tärkeää kertoa nämä asiat jo tapahtuman markkinoinnissa, jotta apuvälineitä käyttävällä ihmisellä on matalampi kynnys lähteä mukaan.

Kohti yhdenvertaista osallistumista

Jos nämä asiat on huomioitu, vaikeasti vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa. Samalla edistetään inkluusiota. Kun tapahtumaan osallistuvat ihmiset näkevät, että osallistuminen on mahdollista kaikille ja vammaiset ihmiset ovat siellä missä muutkin, tulee heidän osallistumisestaan tavanomaista. Silloin on myös helpompi muistaa kaikkien osallistuminen, kun suunnitellaan uusia tapahtumia ja niiden esteettömyyttä.

Suunnittelemme toimintaa jo vuodelle 2021. Olemme mielellämme mukana kaikille avoimissa tapahtumissa omalta osaltamme mahdollistamassa vaikeasti vammaisten ihmisten yhdenvertaista osallistumista toimintavälineiden avulla. Tiedätkö sinä valtakunnallisen tai alueellisen tapahtuman, jossa voisimme olla yhdessä yhteistyökumppaneina? On tärkeää, että tapahtumissa on järjestäjinä useita alueellisia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi yhdistyksiä tai eri yhteisöjä. Samalla voimme yhdessä pohtia, miten alueelle saataisiin useiden ihmisten osallistumista mahdollistavia toimintavälineitä.

Mahdollistetaan yhdessä kaikkien osallistuminen!