Videoita yhdenvertaisesta osallistumisesta koulussa

Osallistuminen tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa. Kouluilla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki voivat osallistua kaikkeen toimintaan koulupäivän aikana.

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan.

 

 

Kaikilla lapsilla on oikeus koululiikuntaan. Osa lapsista tarvitsee tukea ja apuvälineitä. Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

 

 

Vaikka olemme kaikki erilaisia, on meillä kaikilla yhdenvertainen oikeus liikkua ja osallistua.

 

 

 

 

Kaikki tarvitsevat välillä tilaa tehdä asioita itsekseen. Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan ja toimimaan itse. Sitä voi saada maksuttomana vammaispalveluna esimerkiksi harrastamiseen ja muihin vapaa-ajan toimiin. Henkilökohtainen avustaja myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Avun saamiselle ei ole laissa asetettu ikärajaa.