Liikunta- ja harrastekokeiluissa hyödyntämätöntä potentiaalia

Kokeilisitko sinä uutta lajia fysioterapeuttisi kanssa? Tampereen Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyö "Rohkeasti rinteeseen -Soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun mahdollisuudet fysioterapiassa" käsittelee liikuntaharrastuksen merkitystä osana kuntoutusta.

Jokaisella tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet vapaa-ajan liikuntaan ja urheiluun. Kelan avoterapiastandardi mahdollistaa liikunta- ja harrastekokeilut niin lapsille kuin aikuisille osana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kokeilujen tavoitteena on yhdessä fysioterapeutin kanssa löytää motivoiva ja merkityksellinen harrastus jota kuntoutuja voisi lähiverkostonsa kanssa jatkaa terapian ulkopuolella. Minkä vuoksi vain alle kolmasosa kuntoutujista hyödyntää tätä mahdollisuutta?

Fysioterapeutteina meillä on loistavat edellytykset tukea harrastuksen löytymistä; Suurin osa kuntoutujista kertookin saavansa tiedon itselleen soveltuvasta liikuntatarjonnasta juuri fysioterapeutiltaan. Vastuumme on siis perehtyä kuntoutujamme toimintakyvyn, tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden lisäksi lähialueen harrastusmahdollisuuksiin ja eri lajien sovellettavuuteen. Motivoivan harrastuksen löytyminen tukee myös fysioterapian merkityksellisyyttä; Fysioterapiassa voidaan harjoitella lajin vaatimia taitoja ja esimerkiksi tasapainon tai painonsiirtojen harjoittelu muuttuu konkreettiseksi, kun harjoittelun hyötyjen näkee siirtyvän harrastukseen. Mikä laji sinua kiinnostaisi? Tiedustele liikunta- ja harrastekokeilujen mahdollisuuksista omalta fysioterapeutiltasi!

Tietoa kokeilumahdollisuudesta kaivataan

Liikunta- ja harrastekokeilujen vähäiseen hyödyntämiseen lienee useita syitä. Onko lähialueella tarjota harrastusmahdollisuuksia, ohjausosaamista, välineitä ja esteettömiä tiloja? Onko terapeuteilla saatavissa riittävästi tietoa eri lajien sovellettavuudesta ja välineiden saatavuudesta? Koska motivaatio ja itseluottamus syntyvät onnistumisen kokemuksista, on ymmärrys eri lajien vaatimuksista ja mahdollisuuksista ensisijaisen tärkeää. Antavatko työnantajat tukensa kokeilujen järjestämiseen ja millasina koetaan kokeilujen kustannukset? Yleisin syy kokeilun hyödyntämättä jättämiseen on kuitenkin tietämättömyys kokeilumahdollisuudesta.

Tampereen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rohkeasti rinteeseen -Soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun mahdollisuudet fysioterapiassa käsittelee liikuntaharrastuksen merkitystä osana kuntoutusta, sekä pyrkii madaltamaan erityisryhmien kynnystä tutustua soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun maailmaan. Opinnäytetyö nimeää liikuntapolun ongelmakohdiksi välineiden ja avustajan saatavuuden, harrastuspaikkojen esteettömyyden sekä harrastuksen kustannukset. Soveltavan liikunnan toteuttaminen on monin tavoin haastavampaa kuin vammattoman valtaväestön ja sen tukeminen vaatii sektoreiden läpi kulkevaa, moniammatillista yhteistyötä.  Polun ensimmäisenä askeleena meidän tuleekin pitää yllä keskustelua ja siten luoda kysyntää palveluntarjoajille.

Vaikka syitä kokeilujen hyödyntämättä jättämiselle on useita, ovat vapaa-ajan liikunnan ja harrastuneisuuden hyödyt kiistämättömiä. Sen lisäksi, että fyysisellä aktiivisuudella on keskeinen merkitys monien sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa, vaikuttaa liikunta yleisesti biopsykososiaaliseen hyvinvointiin, tukien sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja pystyvyyden tunnetta. Omasta kokemuksestani liikunnan riemu ja merkitykselliset kokemukset ovat kuitenkin osa jotain suurempaa; Yhteenkuuluvuus, elämykset sekä uusien puolien löytäminen itsestään ovat asioita, joita ei voi millään asteikolla mitata.

Miia Koskinen, Fysioterapeutti

 

Opinnäytetyön tiedot:

Koskinen, M., Kylmäkorpi, M. & Peltola, A. 2019. Rohkeasti rinteeseen : Soveltavan alppihiihdon ja lumilautailun mahdollisuudet fysioterapiassa. Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma. Tampereen Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö