Kärry kiertää – ja näyttää mallia yhdenvertaisesta osallistumisesta!

Hauskuudella ei ollut rajoja, kun Saaristen koululle Hämeenlinnaan haettiin Kärry kiertää -peräkärry mahdollistamaan kaikille oppilaille uusia kokemuksia talviliikunnasta. Talven säätilat olivat aiheuttaneet talvilajeille omat haasteensa, mutta nyt saatiin uusia kokemuksia talven ihmeistä ja osallistumisesta.

”Koko koulu osallistui liikuntapäivään, ihan sieltä vaikeasti vammaisesta, pyörätuolista nostettavasta ja täysin tuettavasta lapsesta asti.” Näin toteaa Minna Kolari, Saaristen koulun vanhempainyhdistyksen ja Hämeenlinnan Tukiyhdistyksen puheenjohtaja, jonka poika osallistui Saaristen koulun järjestämään talviliikuntapäivään.

Talviliikuntapäivä oli Saaristen koulun erityisopettajan Kaisa Pakkasen mukaan supermenestys. ”Suurin osa meidän oppilaistamme ei ollut koskaan luistellut tai käynyt jäällä ja suhtautuminen uuteen ympäristöön oli epävarmaa. Rohkeasti kuitenkin lähdettiin ja kaikilla oli hauskaa. Jokaiselle löytyi jokin tapa jäällä liikkumiseen ja oli hienoa nähdä, kuinka oppilaat, jotka laittoivat ensimmäistä kertaa luistimet jalkaan, lähtivät luistelemaan perinteisellä tyylillä luistelutukien avulla.”

Kaisa lisää vielä, että on ihan eri asia olla luistelukelkan kuin pyörätuolin kyydissä, vaikka asento olisikin suunnilleen sama. Kelkan kyydissä jään tuntu välittyy ihan eri tavalla, sillä se tuottaa kokemuksia myös vauhdista, tasapainosta ja jään tunnusta elementtinä.

Päivä saatiin järjestettyä Kärry kiertää -peräkärryn, Hämeenlinnan kaupungin torille laittaman tekojään ja ennen kaikkea järjestäjien yhteistyön, aktiivisuuden ja asenteen ansiosta. Hauska päivä on selkeästi tehnyt oppilaisiin suuren vaikutuksen, sillä sitä muistellaan vielä viikkojenkin jälkeen oppilaiden tablettien kommunikointiohjelma MOI:n avulla, heidän omasta aloitteestaan.

Toimintavälineet ovat suora keino lisätä vaikeasti vammaisten ihmisten osallisuutta. Niiden avulla päästään sinne, minne muutkin. Ne myös lisäävät vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia ilmaista itseään ja tarvetta kommunikointiin.

Kärry kiertää -peräkärry on yksi keino saada välineitä omalle alueelle, mutta laajemmin hyötyjä saavutettaisiin esimerkiksi kunnan liikuntatoimen ylläpitämistä välineistä. Kun välineet ovat lähellä tarvitsijoita, madaltuu kynnys niiden käyttöön ja muun muassa eri terapeutit pääsisivät hyödyntämään niitä työssään. Perheiden harrastamismahdollisuudet monipuolistuisivat ja voimavaroja vapautuisi, kun ei tarvitsisi enää miettiä toimintavälineiden hakemisprosesseja ja mahdollisia kieltäviä päätöksiä ja valituksia.

Näin summaavat Minna ja Kaisa, jotka ovat toiminnallaan näyttäneet esimerkkiä vaikeasti vammaisten lasten yhdenvertaisesta osallistumisesta:

”Kaikkea voi tehdä, kun vaan lähtee tekemään. Ei ole sellaista rajoitusta, joka meitä estäisi. Kun asenne on kohdallaan ja asioita vähän muokkaillaan, me pystytään tekemään ihan mitä vaan.”

Kaikki liikkuu – Kärry kiertää -toimintamalli tarjoaa vaikeasti vammaisille koululaisille osallistumisen mahdollisuuksia talviliikuntaan. Toimintamallia ylläpitävät Malike-toiminta ja Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta Solia.