Videojoulukalenterissa vaikeasti vammaiset lapset näyttävät, mitä mukaan pääseminen merkitsee

Malike-toiminnan joulukalenteri antaa äänen Eemelille ja 23 muulle lapselle, jotka jäävät liian usein näkymättömiksi. Videoiden kautta lapset saavat mahdollisuuden itse kertoa, mitä merkitsee osallistuminen ja mukaan pääseminen. Itse tekeminen.

Eemelillä on 27 diagnoosia. Hän ei pysty liikkumaan ja puhumaan niin kuin muut 7-vuotiaat. Oikeanlaisilla toimintavälineillä ja toisen ihmisen tuella hän liikkuu, leikkii, oppii ja ilmaisee itseään. Hän pystyy vaikuttamaan siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Hänen oikeutensa toteutuvat. Liian moni vammainen lapsi Suomessa jää vaille tarvitsemaansa tukea.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja vammaissopimus takaavat lapsen oikeudet täysimääräisesti myös vammaisille lapsille. Tämä ei toteudu Suomessa vuonna 2018. Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii asiaan muutosta.

Tukiliiton Malike-toiminnan joulukalenteri antaa äänen Eemelille ja 23 muulle lapselle, jotka jäävät liian usein näkymättömiksi. Videoiden kautta lapset saavat mahdollisuuden itse kertoa, mitä merkitsee osallistuminen ja mukaan pääseminen. Itse tekeminen.

Tänään julkaisemme ensimmäisen välähdyksen joulukalenterista.
Katso video:

Vammaiset lapset eivät pysty osallistumaan yhdenvertaisesti kaikkien lasten yhteisiin juttuihin – harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan. Vammaisia lapsia ei palvelujärjestelmässämme kuulla heitä itseään koskevissa asioissa, eikä heidän näkemyksiään huomioida riittävästi. He eivät saa tarvitsemaansa tukea mielipiteen muodostamiseen ja ilmaisemiseen.

Vammaisten lasten perheet joutuvat taistelemaan jopa lain takaamista palveluista. Kun perheet jäävät ilman tarvitsemaansa tukea, vanhemmat uupuvat, eivätkä pysty tukemaan lapsensa kehitystä.

Ilman tukea vammainen nuori ei voi itsenäistyä. Omille siiville nouseminen edellyttää yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluita, kuten henkilökohtaista apua sekä riittäviä kuntoutus-, tulkkaus- ja kuljetuspalveluita.

Ilman tietoa siitä, mikä on mahdollista, ei voi kasvaa omaan täyteen mittaansa. Käsitys maailmasta ja omasta itsestä syntyy vain kokemuksen ja osallistumisen kautta. Omat voimavaransa löytänyt lapsi voi kasvaa aikuiseksi, joka vaikuttaa omaan elämäänsä ja kaikkien yhteiseen yhteiskuntaan.

Mahdollisuus osallistua on syrjinnän tehokkain vastalääke.

Malike-toiminnan videojoulukalenterin luukut aukeavat joka päivä 1.–24.12.2018 Tukiliiton sosiaalisen median kanavilla:

Facebook: www.facebook.com/maliketoiminta ja
www.facebook.com/Tukiliitto

Twitter: @maliketoiminta @tukiliitto 

Youtube: www.youtube.com/user/Tukiliitto
Soittolista Malike-toiminta: www.youtube.com/playlist?list=PLA17D19DC53D01053

Seuraa joulukuussa tunnisteita #lapsenoikeudet #osallisuus

Videot on kuvannut Riina Rinne.