Tule mukaan haasteeseen #järjestöjätarvitaan

Haastamme kaikki Malike-toiminnasta tukea saaneet jakamaan kokemuksiaan somessa hashtageilla #siksimalike ja #järjestöjätarvitaan. Auta meitä näyttämään, että järjestöjen tekemään työtä tarvitaan!

Valtiovarainministeriö esittää budjettiesityksessään, että sosiaali- ja terveysjärjestöiltä leikattaisiin ensi vuonna peräti 127 miljoonaa euroa, mikä on 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Leikkaus tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että moni tärkeä toiminta loppuisi tai supistuisi merkittävästi.

Järjestöt tekevät mittaamattoman tärkeää työtä heikoimmassa asemassa olevien eteen ja kentällä onkin nyt valtava huoli siitä, että lukemattomat ihmiset jäisivät ilman tarvitsemaansa apua ja tukea.

”Järjestötoiminnan vahvuus on sen ketteryys ja kyky sopeuttaa toimintaansa nopeasti muuttuvaan tarpeeseen”, Malike-toiminnan esimies Susanna Tero toteaa.  “Erityisesti koronakevään aikana järjestöt tarjosivat apua ja tukea sitä tarvitseville. Avuntarve ei ole ohi, vaan järjestöjä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.”

Maliketta tarvitaan edistämään yhdenvertaisuutta

Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-toiminta toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja asiantuntijatahona vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumismahdollisuuksien edistämisessä. Vastaavaa toimintaa ei järjestä mikään muu taho.

“Edistämme yhdenvertaisuutta vaikuttamalla vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallistumisen sekä toimijuuden toteutumiseen”, Susanna Tero jatkaa. “Saamme erityisesti perheiltä palautetta siitä, että he eivät saa ulkoilua mahdollistavista toimintavälineistä, esimerkiksi erityispyöristä ja maastovälineistä tietoa mistään muualta.”

Malike tarjoaa neuvontaa toimintavälineiden käyttöön ja hankintaan liittyen. Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja kursseilla ja niitä voi myös vuokrata lyhytaikaiseen kokeiluun. Malikkeen osaamisen perustana on vaikeasti vammaisten ihmisten moninaisten tarpeiden ymmärtäminen sekä ideoiden ja keinojen tarjoaminen osallistumisen tueksi.

Kerro kokemuksistasi

Oletko saanut tukea ja apua Malike-toiminnan kautta? Lataa kuva tai video Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin käyttäen hashtagia #siksimalike ja #järjestöjätarvitaan. Malike haluaa haasteellaan nostaa ihmisten kokemuksia sosiaaliseen mediaan.

Näytetään, että järjestöjen tekemään työtä tarvitaan Suomessa!