Jokaista lasta #liikuttavakoulupäivä

#liikuttavakoulupäivä muistuttaa, että kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus osallistumiseen koulussa.

Kaikilla lapsilla on oikeus osallistua toiminnalliseen oppimiseen, välituntileikkeihin, koululiikuntaan ja muuhun koulun toimintaan.

Yhdenvertainen osallistuminen perustuu lakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin. Ryhmässä toimimisen oppii vain ryhmässä toimimalla ja liikkujaksi oppii vain liikkumalla.

Liikuttava koulupäivä -video ja -esite näyttävät faktoja ja vinkkejä siihen, miten kaikki lapset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina koulussa.

Positiivisten kokemusten saaminen edellyttää liikunnan opetuksessa mukanaoloa, ennakkoluulotonta asennetta, esteettömyyttä ja tarvittavia apu- ja toimintavälineitä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi päätettäessä oppilaan tuen tarpeesta ja muodoista. Koululiikunnasta vapauttaminen tai kotiopetus ei ole ratkaisu.

Suomessa vietetään Unelmien liikuntapäivää 10.5.2018. Varmistetaan yhdessä, että kaikki pääsevät mukaan! Lisätietoa voit hakea Liikuttava koulupäivä -esitteeseen koottujen linkkien kautta.