Kysely: Toimintavälineiden kokeilu lisännyt osallistumisen mahdollisuuksia

Toimintavälineiden vuokraajille tehdystä kyselystä selviää, että mahdollisuus kokeilla toimintavälineitä Malikkeen vuokraamotoiminnan kautta on lisännyt perheen yhteistä tekemistä, mahdollistanut toimintavälineiden kokeilua ennen niiden hankintaa ja tarjonnut osallistumisen mahdollisuuksia esimerkiksi koulussa.

Malike on tarjonnut maaliskuusta lähtien aina kesään saakka toimintavälineet vuokralle ilman vuokrakuluja. Näin on haluttu tukea vaikeasti vammaisten henkilöiden ulkoilua, jaksamista ja toimintakyvyn ylläpitoa koronaviruksesta johtuvien poikkeusolojen aikana ajalla, jolloin Malike ei ole voinut järjestää omia kursseja ja tapahtumia.

Toimintavälineiden vuokraajille maaliskuussa 2020 tehdystä kyselystä selviää, että myös ennen poikkeusoloaikoja vuokraamotoiminnan merkitys on ollut suuri. Seuraavassa tiivistetysti kyselystä esiin nousseet merkittävät hyödyt.

Välineiden kokeilu ennen hankintapäätöstä

“Haluttiin testata erilaisia rattaita ennen omien ostamista. Löytyi hyvät ja omat ostettiin.”

Vuokraamotoiminnan kautta on mahdollista kokeilla toimintavälinettä ennen hankintapäätöksen tekemistä. On tärkeää päästä testaamaan välinettä käytännössä, jolloin nähdään, onko se sopiva ja oikeankokoinen.

Toimintavälineet ovat kalliita hankkia ja jos hankittava väline ei ole sopiva, saattaa käydä niin, että oikeanlaiseen välineen hankkimiseen ei ole enää mahdollisuutta virhehankinnan jälkeen.

 

Lapsen osallistuminen esimerkiksi koululiikuntaan

“(Väline oli) liikuntatunnille hyödyllinen, jotta oppilas koki olevansa osa ryhmää myös luistelutunnilla. Oppilaalle myös hyvää harjoitusta/vahvistusta ylävartalon lihaksille.”

Palautteista tuli ilmi, että toimintavälineen käyttö oli mahdollistanut lapsen osallisuutta koulussa ja ryhmäliikuntatunneilla merkittävästi.

Vielä on tavallista, että lapsen vanhemmat vuokraavat toimintavälineen ja toimittavat sen liikuntatunnille. Yhä enemmän kuitenkin valveutuneet opettajat ja koulun johto ovat ottaneet sen linjauksen, että yhdenvertaiseen osallistumiseen koulussa kuuluu myös oikeus koululiikuntaan ( Lue lisää Malikkeen Oikeus koululiikuntaan -sivulta). Olisi toivottavaa, että kunnissa ja kaupungeissa olisi käytössä yhteisiä toimintavälineitä, joita koulut voisivat varata oppilailleen tarpeen mukaan.

 

Toimintavälineillä tärkeä kuntouttava näkökulma

“(Lapsi) pääsi kokemaan talvilajien riemut muiden lasten kanssa. (Tämä) kehitti keskivartalolihaksia ja tasapainoa.”

Monissa palautteissa tuotiin esiin välineiden kuntouttavaa vaikutusta. Esimerkiksi polkupyöräilyn ja polkuliikkeen kuntouttavista vaikutuksista löytyy myös tutkimustietoa maailmalta. Lue lisää: Pyöräilystä tukea kuntoutukseen.

 

Koko perheen osallistuminen

“Pyörätuolisukset olivat hyvä apuväline, kun olimme hautajaisissa. Muuten ei neiti olisi päässyt saattamaan isomummoa viimeiselle matkalle.”

Monissa palautteissa tuli esiin se, että ilman toimintavälinettä perhe ei pysty tekemään yhdessä asioita ja lapsi jää vaille monia kokemuksia. Esimerkiksi talvella ulkoilu ilman toimintavälinettä saattaa olla suorastaan mahdotonta, koska pyörätuoli ei liiku lumella.

Malikkeelle on annettu paljon palautetta, että toimintavälineet ovat mahdollistaneet koronakevään aikana sen, että perheet ovat päässeet nauttimaan luonnosta ja ulkoilusta.

 

Perheet tyytyväisiä toimintavälineiden maksuttomuuteen

Malikkeen palveluneuvoja Päivi Ojanen kertoo, että perheet ovat olleet tyytyväisiä Malikkeen korona-ajan kampanjaan, jossa toimintavälineistä ei peritä vuokraa: “On selvää, että välineet tulevat suureen tarpeeseen. Monet perheet ovat kertoneet, että kun lapsi on kotona koronan vuoksi, ei perhe pääsisi minnekään ilman välinevuokrausmahdollisuutta.“

Ojasen mukaan kampanjan aikana on ollut paljon uusia vuokraajia. “Sillä saattaa olla merkitystä, että välineitä on saanut ilman vuokrakuluja. Nyt on ollut matalampi kynnys kokeilla välineitä.”, hän arvelee.


Välineiden hankinta lisääntymässä

Päivi Ojanen kertoo, että toimintavälineiden hankinnasta ja rahoitusmahdollisuuksista on tullut normaalia enemmän kyselyjä ja että ohjauksen ja neuvonnan tarve on selkeästi lisääntynyt. Välineiden hankintaa suunnittelevan kannattaa tutustua Malikkeen kotisivuilta löytyvään tietopakettiin toimintavälineiden rahoituksesta ja hankinnasta.

“Kiinnostus on suuri etenkin edullisempia välineitä kohtaan”, Malikkeen toimintavälineneuvoja Kari Mäkinen kertoo. Esimerkiksi pyörien kohdalla kuntoutuksen hyödyt ovat merkittävät, mutta kalleus ja tilanpuute ovat ongelma. “Tähän hyvä ratkaisu voisi olla se, että kunnat hankkisivat pyöriä, joita kaupunkilaiset voisivat tarpeen mukaan lainata.” Tällaisia ratkaisuja onkin käytössä jo esimerkiksi Turussa ja Oulussa.

Kysely toteutettiin 1.-31.3.2020 toimintavälineitä vuokranneille ja siihen vastasi 24 henkilöä.