Opintokeskus Siviksen tukemat koulutukset, tietosuojaseloste

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry kerää Opintokeskus Siviksen (OK-opintokeskus)  taloudellisesti tukemien opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen opintojaksojen osallistujilta henkilötietoja opintokeskuksen vaatimusten mukaisesti. Opintokeskus on Opintotoiminnan Keskusliitto ry:n ylläpitämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen valvoma valtakunnallinen aikuisoppilaitos.

Henkilötiedot kerätään joko sähköisellä Webropol-lomakkeella tai paperilomakkeella koulutustilaisuudessa (Webropol-lomakkeista on oma tietosuojaselosteensa ”Ilmoittautumiset tapahtumiin”). Paperilomakkeita kuljetetaan huolellisesti ja säilytetään lukollisessa kaapissa. Paperilomakkeiden tiedot syötetään viipymättä Opintokeskus Siviksen ylläpitämään salasanoilla suojattuun sähköiseen järjestelmään. Salasanoja ei luovuteta ulkopuolisille. Paperilomakkeet tuhotaan välittömästi sen jälkeen, kun tiedot on siirretty sähköiseen järjestelmään.

Kaikille henkilötietolomakkeen täyttäville kerrotaan, mihin tarkoitukseen henkilötiedot kerätään, ja mihin tiedot siirretään. Osallistujilta pyydetään kirjallinen suostumus henkilötietojen siirtämisestä opintokeskuksen tietojärjestelmään. Henkilötietoja kerätään ainoastaan sen verran, kuin opintokeskus kunkin eri koulutusmuodon kohdalla edellyttää. Tietoja ei luovuteta eikä välitetä eteenpäin muille tahoille.

Henkilötietonsa luovuttaneella on oikeus tarkistaa, mitkä tiedot on tallennettu rekisteriin ja hän voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilö voi myös muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Rekisterin ylläpitäjä on Opintotoiminnan Keskusliitto ry ja sen Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestettävien koulutusten yhteyshenkilö on Jonna Suhonen.