Harvinaiset-uutiskirjeen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Tukiliiton Harvinaiset-uutiskirje

Harvinaiset-uutiskirjeen tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

Harvinaiset-uutiskirjeen on korvannut Harvinaiskeskus Norion uutiskirje, voit tilata sen tältä sivulta:
http://uutiskirje.tukiliitto.fi

1. Rekisterin nimi
Tukiliiton Harvinaisten uutiskirje. Harvinaisten uutiskirje ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Uutiskirje on kooste harvinaisia kehitysvammaryhmiä koskevista ajankohtaisista uutisista ja asioista.  Uutiskirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa.

2. Rekisterin pitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Pinninkatu 51, 33100 Tampere

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Suunnittelija Pia Henttonen
pia.henttonen@tukiliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittely ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri koostuu Harvinaisten uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi ja sähköpostiosoite), jotka annetaan kirjallisesti tai sähköpostitse Kehitysvammaisten Tukiliiton Harvinaiset-toiminnan suunnittelijalle, joka toimii rekisterin yhteyshenkilönä. Uutiskirjeen saajaksi voi liittyä myös täyttämällä kotisivuilla oleva lomake. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Harvinaisten uutiskirjettä varten

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Harvinaisten uutiskirjeen lähettämiseen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, nimimerkki ja sähköpostiosoite. Rekisteri koostuu Harvinaisten uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi ja sähköpostiosoite), jotka annetaan kirjallisesti tai sähköisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostuu uutiskirjeen tilaajien kirjallisesti tai sähköisesti antamista yhteystiedoista.

8. Tietojen säilyttämisaika
Rekisteriin tietonsa lähettäneillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa. Palveluntarjoaja voi kysyä rekisteröityjen halukkuutta vastaanottaa uutiskirje.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Osoitetietoja käytetään ainoastaan Harvinaisten Uutiskirjeen lähettämiseen 3 – 4 kertaa vuodessa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

11. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin tietonsa lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköisessä muodossa. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja lähettäessään uutiskirjeen tai päivittäessään rekisteriä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 22.2.2021.

Harvinaiset-uutiskirjeen on korvannut Harvinaiskeskus Norion uutiskirje, voit tilata sen tältä sivulta:
http://uutiskirje.tukiliitto.fi