Harvinaiset-uutiskirjeen tietosuojaseloste

Rekisteri koostuu Harvinaisten uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden yhteystiedoista (nimi ja sähköpostiosoite), jotka annetaan kirjallisesti tai sähköpostitse Kehitysvammaisten Tukiliiton Harvinaiset-toiminnan suunnittelijalle, joka toimii rekisterin yhteyshenkilönä.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Harvinaisten uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeen sähköpostilistalta voi erota vastaamalla uutiskirjesähköpostiin tai lähettämällä pyyntö sähköpostitse Harvinaiset-toiminnan suunnittelijalle: pia.henttonen@tukiliitto.fi. Rekisteriä säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa ja se on suojattu salasanoilla, joita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Harvinaisten uutiskirjeen tilanneella on oikeus tarkistaa, mitkä tiedot on tallennettu rekisteriin ja hän voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Henkilö voi myös muutoin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisteripitäjälle.

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja sen yhteyshenkilö Pia Henttonen.

 

Harvinaiset-uutiskirjeen voit tilata tältä sivulta:
http://uutiskirje.tukiliitto.fi