Äiti ei pysy kärryillä -rekisteri

Rekisteri koostuu Äiti ei pysy kärryillä -projektin tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden tiedoista, jotka annetaan kirjallisella tai sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Äiti ei pysy kärryillä -projektissa. Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa sekä paperisina versioina. Sähköiset tiedot ovat salasanoilla suojattuja ja paperiset versiot ovat lukkojen takana.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla henkilöillä. Heillä on käytössään salasanat ja käyttäjätunnukset. Rekisteriä käyttävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin ilmoittautuneilla on oikeus tarkistaa tiedot, jotka heitä on rekisteriin tallennettu, ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterin ylläpitäjä on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja sen yhdyshenkilö on Pia Mölsä.