Blogi: Alaikäisen puolesta pitää voida asioida Kelan Omakannassa

23.11.2017

Pia Jättömäki
Pia Jättömäki

Poikani on erikoissairaanhoidon asiakas, tai kuten Kelassa ja julkisessa terveydenhuollossa tykätään sanoa, potilas. CP-oireyhtymä liitännäishaasteineen vaikuttaa hänen koko elämäänsä, sillä hän tarvitsee avustusta ja ohjausta 24/7. Hän tarvitsee kuntouttavaa koulua, terapioita, oikeanlaiset apuvälineet joita uusitaan hänen kasvaessaan ja oikeanlaiset lääkkeet epilepsiaansa. Lääkitystä on viimeisen kolmen vuoden aikana muutettu useaan otteeseen ja kokeilussa on ollut kolmea eri vaikuttavaa ainetta sisältävää valmistetta. Kaikista uusista tapahtumista kuten lääkärikäynneistä, tutkimuksista ja resepteistä löytyy Kelan Omakannasta tiedot.

Viime aikoina lehdissä on käyty keskustelua Kelan Omakannan kehittämisestä niin, että terveystietojen katselu toisen ihmisen, kuten omaishoidettavan, puolesta mahdollistuisi. Alaikäisen lapsen puolesta asiointi on tällä hetkellä rajattu niin, että yli 10-vuotiaan lapsen huoltaja voi katsella vain niitä terveystietoja, jotka on tallennettu ennen kuin lapsi on täyttänyt 10 vuotta. Lapsen tiedoista tosin näkyy arkistossa vain 1.8.2016 jälkeen tallennettuja terveystietoja, ja nekin vain siltä osin kuin yksiköt niitä sinne tallentavat.

Kun poikani täyttää ensi vuoden alkupuolella 10 vuotta, hänen potilastiedon arkistonsa ei enää näytä minulle uusia tapahtumia, vaikka niitä sinne kertyykin. Tähän asti olen toiminut niin, että kun vaikkapa neurologin vastaanottoaika lähestyy, olen tarkastanut Omakannasta edellisen käynnin lausunnon, laboratoriotutkimukset ja reseptien voimassaoloajan. Jatkossa se ei ole enää mahdollista.

Kymmenvuotias on kuitenkin vielä niin lapsi, että vanhempien pitäisi voida nähdä hänen terveystietonsa vielä useamman vuoden ajan. Jos yleistä ikärajaa ei voi jostain kumman syystä nostaa, kehittäisin palvelua niin, että edes erikoissairaanhoidon piirissä olevien lasten tiedot näkyisivät vanhemmille aikuisikään asti. Tai edes sinne 16 ikävuoteen asti, jolloin Kela lähettää vaikeimmin vammaisille nuorille eläkepaperit kotiin. Tietojen luovutuksen voisi kytkeä esimerkiksi omaishoitajuuteen tai alle 16-vuotiaan vammaistukeen.

Lehdissä on ollut juttua kunnista, jotka ovat luoneet oman alueensa sähköisen palvelun Kelan ikärajoja matkien. Tämän jälkeen ei lapsen hammashoidon ajan muuttaminenkaan ole enää onnistunut vanhemmalta. Helsingissä huoltajalla on oikeus asioida alle 18-vuotiaan lapsensa puolesta sähköisessä asiointipalvelussa, jossa on myös hammashoidon asiat, mikäli tätä ennen on sähköisen asioinnin valtuutus laitettu kuntoon hammashoitolassa tai kaupungin keskitetyn ajanvarauksen kautta. Alaikäisen puolesta asioinnin pitäisi mielestäni olla itsestään selvä asia, koska alaikäinen tarvitsee vanhempansa tukea asioiden hoitoon.

Kela valmistelee parhaillaan toisen puolesta asiointia aikuisille, jolloin seniori-ikäinen kansalainen voisi antaa läheiselleen suostumuksen nähdä terveystietonsa Kelan Omakannan kautta. Toivottavasti senioreiden jälkeen on vuorossa alaikäisten puolesta asioinnin helpottaminen. Tietojen luovutuksen voisi kieltää, kun siihen on perustelut ­– uskoisin että niitä lapsia tai teinejä, joita halutaan nykyisellä terveystietojen luovuttamisen rajauksella suojella, voidaan suojella jollain toisella tavoin.

Tällä hetkellä vaihtoehdot ovat vähissä meillä, joiden lapsi on täyttämässä 10 vuotta. Vastasyntyneelle vauvalle saa kyllä oman tilin vanhemman verkkopankkitunnuksiin yhdistettynä, mutta erillisten verkkotunnusten saaminen on vaikeampaa. Alaikäinen voi saada omat verkkopankkitunnukset jostain pankista 12-vuotiaana ja toisesta 15-vuotiaana, mutta riittääkö pankille alaikäisen mukana olo vai haluaako pankki myös varmistua siitä, että alaikäinen kykenee itse käyttämään verkkopankkitunnuksiaan? Vaikeasti kehitysvammaiset eivät tähän kykene, mutta silti heillä on oikeus omiin tunnuksiin.

Omien asioiden hoito avustettuna on vähintään yhtä tärkeää kuin itsenäinen asiointi. #kela

Omien asioiden hoito avustettuna on vähintään yhtä tärkeää kuin itsenäinen asiointi, joten olisi suotavaa, että pankki myöntää kaikille nuorille omat tunnukset. Aloite omiin verkkopankkitunnuksiin voi olla vanhempien, sillä ei pitäisi olla merkitystä lopputulokseen.

Poliisilta on mahdollista tilata alaikäiselle tavallinen eli sirullinen henkilökortti, jossa on kansalaisvarmenne. Sähköinen asiointi verkkopalvelussa kuten Kelan Omakanta-palvelussa vaatii tietokoneeseen kytkettävän kortinlukijan ja kortinlukijaohjelmiston. Poliisin ohjeiden mukaan alle 12-vuotiaat pitää käyttää poliisilaitoksella tunnistettavana, vaikka heillä olisi voimassa oleva passi jota varten on jo käyty erikseen poliisilaitoksella. Henkilökortin saa kerrallaan viideksi vuodeksi. Jos passi on menossa vanhaksi, kannattaa henkilökortti tilata samalla kertaa uuden passin kanssa – tällöin lapsen henkilöllisyyden todistaminen hoituu yhdellä käynnillä.

Toivoisin, että Kela muuttaisi ikärajakäytäntöään. Tietosuoja menee muuten lapsen edun edelle.

Pia Jättömäki

* Kirjoittaja on Lasten Omaishoitajat ry:n hallituksen jäsen.