YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma on julkaistu

14.03.2018

YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelman tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia.

STM kertoo, että Suomessa on julkaistu ensimmäistä kertaa YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Sillä toimeenpannaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta, joka tuli voimaan kesällä 2016. Tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia.

Julkistamistilaisuuden materiaalit (myös videoidut puheenvuorot) löytyvät VANEn sivuilta.
Lue lisää tästä linkistä

Toimintaohjelma

  • Lisää tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, jotta ne osataan ottaa huomioon kaikessa toiminnassa eri hallinnonaloilla ja laajasti yhteiskunnassa.
  • Esteettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus ovat merkittävässä osassa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa.

 

Työ ja toimeentulo avainasemassa

Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. On kuitenkin ihmisryhmiä, joiden kohdalla oikeudet eivät toteudu, ellei niihin kiinnitetä erityistä huomiota ja toteuteta erityisiä toimia oikeuksien varmistamiseksi. Vammaiset ihmiset ovat yksi tällainen ihmisryhmä. Tämän vuoksi on tarvittu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus ja tämän vuoksi tarvitaan myös erityisiä kansallisia toimia, totesi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila toimintaohjelman julkistustilaisuudessa 13.3.2018.

Syksyllä 2018 tehdyn kyselyn mukaan vammaiset henkilöt kokevat oikeuksiensa toteutuvan pääsääntöisesti melko huonosti. Oikeus työhön koettiin toteutuvan heikoimmin ja ensisijaisena korjattavana asiana vammaiset ihmiset pitivät riittävää toimeentuloa ja sosiaaliturvaa.

Ministeri Mattila: ”Työ ja toimeentulo ovat avainasemassa, kun mietimme vammaisten ihmisten itsenäistä elämää ja osallisuutta.”

Työ ja toimeentulo ovat avainasemassa, kun mietimme vammaisten ihmisten itsenäistä elämää ja osallisuutta. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että työn tekeminen olisi aina taloudellisesti kannattavaa. Työn tekemisen tieltä on raivattava pelko toimeentulon heikkenemisestä, ministeri Mattila totesi.

Osatyökykyisten ihmisten työllisyyden turvaaminen ja kannustinloukkujen poistaminen on yksi hallituksen tavoitteista, jota toteutetaan Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen kautta. Hankkeessa on rakennettu muun muassa lineaarista mallia työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon yhteensovittamiseksi sekä monia muita toimia osatyökykyisten tueksi, ministeri Mattila jatkoi.

Myös palvelut ovat osa sosiaaliturvaa. Sosiaalihuoltolaki ja erityisesti vammaispalvelulaki turvaavat vammaisille henkilöille arjen palvelut. Niitä kehitetään osana maakunta- ja sote-uudistusta.

 

 

VANE koordinoi sopimuksen toimeenpanoa

YK:n vammaissopimuksen yksi läpileikkaava periaate on vammaisten henkilöiden oman osallisuuden varmistaminen heitä koskevissa asioissa.

Toimintaohjelman tekemisestä on vastannut vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, joka koordinoi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoa kansallisesti. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta keskeiset ministeriöt.

Sopimuksen mukaisesti vammaisjärjestöjä ja vammaisia henkilöitä on kuultu toimintaohjelmaa laadittaessa.

 

Lue lisää

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018 – 2019 (STM:n julkaisuja 2/2018)
Lataa tästä linkistä

Kyselyn tulokset vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta
Lataa tästä linkistä