Yhteinen kannanotto: Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava

08.09.2020

Kehitysvamma- ja autismijärjestöillä on painavat vaatimukset valtion ensi vuoden talousarvioon.

Vammaisten ihmisten palveluista ei saa leikata

  • Vammaispalveluihin ei kohdisteta leikkauksia. Turvataan subjektiiviset oikeudet vammaispalveluissa ja palveluiden maksuttomuus.
  • Tuleva vammaispalvelulaki saatetaan valmiiksi ja se on yhdenvertainen kaikille vammaisille ihmisille.

Palveluiden laatu ja työntekijöiden saatavuus on varmistettava sote-uudistuksessa

  • Turvataan sote­työntekijöiden saatavuus ja osaaminen eri puolilla Suomea aktiivisella koulutus­ ja työvoimapolitiikalla.
  • Kilpailuttamisen ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet ja oikeusturva toteutuvat.
  • Lisätään resursseja vammaissosiaalityöhön.

Vammaiset ihmiset on otettava mukaan työelämään

  • Varataan määrärahat valtionbudjettiin, jonka avulla järjestetään koko maassa työhönvalmennuspalveluja osatyökykyisten työllistymisen tueksi.
  • Etsitään aktiivisesti uusia työpaikkoja niille vammaisille henkilöille, jotka ovat tulleet COVID19-pandemian aikana irtisanotuiksi.

Vammaisia ihmisiä ja perheitä ei saa jättää yksin COVID19-poikkeustilanteessa

  • COVID19-pandemia on heikentänyt vammaisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa ja arjessa selviytymistä. Pandemia on johtanut mm. ansionmenetyksiin ja palvelujen heikennyksiin.
  • Lisätään resursseja yksin asuvien ja vammaisperheiden tukemiseen, kriisi- ja mielenterveyspalveluihin, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan sekä lastensuojeluun.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan perumalla esitetyt leikkaukset. Järjestöjen rahoitukseen pidemmällä tähtäimellä etsitään uusia ratkaisuja muun muassa laskemalla arpajaisveroa ja kompensoimalla Veikkauksen tuottojen laskua valtion budjettivaroista.

#Kehitysvamma- ja #autismi’järjestöjen yhteinen vaatimus budjettiriiheen: vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava. #budjetti2021 #oikeuspalveluihin #irtiköyhyydestä #onneksionjoku

Lisätietoa:

Kannanotto pdf-muodossa: Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava

Kutsu webinaariin: Miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä?

Eduskunnan Vamyt-ryhmä ja kehitysvamma-alan järjestöt kutsuvat myös kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä avoimeen webinaariin pohtimaan ja ottamaan kantaa vammaispalvelujen tulevaisuuteen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/webinaari-eduskunnassa-miksi-meilla-ei-ole-varaa-leikata-vammaisilta-ihmisilta