Yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomus julki

18.04.2018

Yhdenvartaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän ensimmäinen kertomus eduskunnalle on julkaistu 17.4.2018. Asumispalveluiden kilpailuttaminen ja siitä aiheutuva epävarmuus palveluntarjoajien pysyvyydestä aiheuttavat merkittävän riskin vammaisen asukkaan yhdenvertaisuudelle, itsemääräämisoikeudelle ja henkilökohtaiselle vapaudelle.

Valtuutetun tehtävänä on Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen ja kansallisen lainsäädännön toimivuuden seuranta. Kertomuksessa yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdottaa eduskunnalle lakimuutoksia ja muita toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kertomus antaa myös katsauksen yhdenvertaisuuden tilasta Suomessa.

Eduskuntakertomuksessa 2018 todetaan mm. näin:

”Vammaisuus on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun koko tähänastisen toimikauden ajan toiseksi yleisin syrjintäperuste, jonka vuoksi valtuutettuun otetaan yhteyttä. Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut myös yksi valtuutetun toiminnan painopistealueista 2016 ja 2017. Valtuutettu pitää keskeisenä vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja yhdenvertaisuuden täysimittaista toteuttamista yhteiskunnassa niin rakenteellisesti kuin asenteissakin.”

”Vammaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä vuonna 2016 tehdyn selvityksen tulokset antavat karun kuvan vammaisten henkilöiden kohtaamasta syrjinnästä Suomessa. Vammaisten henkilöiden kokemaa syrjintää koskevan selvityksen tulosten ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleiden satojen kanteluiden perusteella voi todeta, että vammaisten henkilöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa on paljon tehtävää. Vammaisten henkilöiden oikeudet ovat Suomessa muodollisesti hyvät, mutta oikeuksiin pääsyssä on ongelmia. Vallitseva asenneilmapiiri on yksi keskeinen tekijä vammaisten henkilöiden kohtaamien ongelmien taustalla.”

”Yhdenveraisuusvaltuutettu katsoo, että jääminen ilman vammaispalveluissa tarkoitettuja välttämättömiä palveluita on vammaiselle henkilölle suuri yhdenvertaisuuden este, johon valtion tulee puuttua aktiivisesti turvaamalla vammaispalveluiden riittävät resurssit.”

Asumispalveluiden #kilpailuttaminen ja siitä aiheutuva epävarmuus palveluntarjoajien pysyvyydestä aiheuttavat merkittävän riskin vammaisen asukkaan yhdenvertaisuudelle, itsemääräämisoikeudelle ja henkilökohtaiselle vapaudelle.

”Vammaisten henkilöiden elämänmittaisten palveluiden, kuten asumispalveluiden tai tulkkauspalveluiden, hankintamenettelytapaa ei tule jättää hankintayksiköiden eli kuntien, maakuntien tai esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen harkinnan varaan. Palvelunkäyttäjien itsemääräämisoikeus kyseisissä palveluissa on varmistettava lain tasolla esimerkiksi asiakasseteleiden tai henkilökohtaisen budjetin avulla sekä turvaamalla vammaiselle henkilölle mahdollisuus valita toinen palveluntarjoaja, mikäli palvelun laadussa on ongelmia. Asiaa on syytä selvittää perusteellisesti eduskunnassa käsittelyyn tulevan kansalaisaloitteen myötä.”

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 suomeksi. (pdf)

Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 på svenska. (pdf)

Tältä sivulta löydät jatkossa muut kertomuksen kieliversiot sekä muuta eduskuntakertomukseen liittyvää aineistoa:
www.syrjinta.fi/eduskuntakertomus

På denna sida hittas allt material med koppling till berättelsen:
www.syrjinta.fi/web/sv/riksdagsberattelse