Vuoden selväsanainen -palkinto Suomi.fi-toimitukselle

11.10.2022

Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-oppaat tarjoavat helposti ymmärrettävää tietoa. Erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa ihmiset tarvitsevat selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa, joka auttaa heitä selviytymään käytännön asioista.

Vuoden selväsanaiseksi on valittu Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkotoimitus. Voittajan valitsi Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, ja tunnustuspalkinto jaettiin Selkeän kielen päivän tilaisuudessa Helsingissä 10. lokakuuta.

Palkintopuheessaan Karhunen totesi, että erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa ihmiset tarvitsevat selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa, joka auttaa heitä selviytymään käytännön asioista. Tähän tarpeeseen Suomi.fi-verkkopalvelun oppaat vastaavat. Tärkeä peruste valinnalle on myös uudenlainen toimintamalli, jolla oppaita tuotetaan.

Suomi.fi-verkkopalvelun esittely

Suomi.fi-verkkopalvelu auttaa erilaisissa tilanteissa olevia kansalaisia ja yrittäjiä. Suomi.fi kokoaa asioiden hoitamisessa tarvittavat tiedot, toimintaohjeet ja palvelut yhteen osoitteeseen.

Opasvideo: Miten käytän Suomi.fi-verkkopalvelua? – ohje kansalaiselle.

Vuoden selväsanainen

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, joka myönnetään joka toinen vuosi selkokielen ja joka toinen vuosi hyvän virkakielen edistäjälle. Tänä vuonna palkinnosta kisasivat hyvää virkakieltä edistäneet valtion ja kuntien virastot, niiden työryhmät ja työntekijät. Palkinnon jakoi tänä vuonna Kotimaisten kielten keskus.

Kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi sitä monipuolista ja ansiokasta työtä, jota viranomaiset tekevät hyvän kielen edistämiseksi, sekä tarjota innostavia esimerkkejä viranomaisten kielenkäytön parantamiseen. Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kielenkäyttö parantaa palvelujen saavutettavuutta, vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja oikeusturvaa sekä lisää luottamusta viranomaisiin.

Kilpailun kaksi muuta kärkiehdokasta olivat Kilpailu- ja kuluttajavirastossa toimiva Euroopan kuluttajakeskus ja Kelan tekstien kehittämisohjelma.