Osa Vammaiskorttia tarvitsevista ihmisistä jää nykyisen kriteeristön ulkopuolelle

20.12.2018

EU:n Vammaiskortin kriteeristöä kehitetään – ratkaisua etsitään neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden tilanteeseen

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) on ollut käytössä Suomessa 4.6.2018 lähtien. Vapaaehtoista korttia voi hakea tiettyjen erityisen tuen päätösten perusteella.

 

Neuropsykiatrisen kirjon henkilöt ovat suurin väliinputoajaryhmä

Osa Vammaiskorttia ja erityisesti kortin A-merkintää tarvitsevista ihmisistä jää nykyisen kriteeristön ulkopuolelle. Yksi suurimmista tällaisista ryhmistä ovat neuropsykiatrisen kirjon henkilöt, joilla ei ole nykyisen kriteeristön mukaisia päätöksiä. Niin kutsuttuun neuropsykiatriseen kirjoon kuuluvat ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, autismin kirjo, Tourette sekä kielelliset erityisvaikeudet.

Elokuussa 2018 perustettiin työryhmä, jossa on pohdittu vaihtoehtoja näiden väliinputoajaryhmien huomioimiseksi kriteeristön kehittämistyössä. Työryhmässä ovat olleet mukana Autismi- ja Asperger-liitto, Suomen Autismikirjon Yhdistys ASY, ADHD-liitto ry, Suomen Tourette ja OCD yhdistys, Kela, THL, Jaatinen ry sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

 

Lapsille ja nuorille mahdollisuus A-merkintään

Suuri osa lapsista ja nuorista, joilla on jokin neuropsykiatrisen kirjon häiriö, jää ilman Vammaiskortin A-merkintää, vaikka avustajan tarve on ilmeinen. Työryhmä on tehnyt selvittämistyötä niistä päätöksistä, joilla kriteeristöä voitaisiin laajentaa.

Yhtenä ratkaisuehdotuksena on lisätä kriteeristöön kohta, jolla neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret voisivat saada jatkossa EU:n Vammaiskortin A-merkinnällä. Ratkaisuehdotus vaatii vielä tarkempaa tarkastelua ja lopullisen päätöksen kriteeristömuutoksesta tekee Vammaisfoorumin hallitus alkuvuodesta 2019. Tämän jälkeen voidaan tehdä muutoksia korttijärjestelmään.

 

Uusi työryhmä selvittää neuropsykiatrisen kirjon aikuisten huomioimista kriteeristössä

Vammaisjärjestöihin tulleen palautteen perusteella monilla neuropsykiatrisen kirjon aikuisilla, joilla vamma ei näy ulospäin, olisi suuri tarve Vammaiskortille (ilman A-merkintää). Alkuvuodesta 2019 perustetaan uusi työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää, miten myös neuropsykiatrisen kirjon aikuiset voitaisiin saada ei A-merkintäisen EU:n Vammaiskortin piiriin.

Tiedotamme mahdollisista kriteeristömuutoksista siinä vaiheessa, kun muutokset on hyväksytty Vammaisfoorumin hallituksessa ja kortin jakelujärjestelmä on päivitetty.

 

Taustatietoa EU:n Vammaiskortista

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) on ollut käytössä Suomessa 4.6.2018 lähtien. Korttia voi hakea tiettyjen erityisen tuen päätösten perusteella. Suomessa kortin voi nykyisellä kriteeristöllä saada n. 300 000 henkilöä, joista 80 000 ovat oikeutettuja avustajan tarvetta kuvaavaan A-merkintään.

EU:n Vammaiskorttia ja sen kriteeristöä on Suomessa kehitetty vammaisjärjestöjen, palveluntarjoajien, Kelan, THL:n ja Sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Vammaiskortin kehittämisen koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteydessä toimiva Vammaiskorttitoimisto.

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa. Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa käyttäessään vapaa-ajan palveluita.

Kortin kriteeristöä kehitetään kolmen vuoden kokeilujakson ajan vuoteen 2020, minkä jälkeen on tarkoitus löytää pysyvä, kaikkia korttia tarvitsevia henkilöitä palveleva järjestelmä. Kriteeristön kehittämistyötä varten perustetaan asiantuntijoista koostuvia työryhmiä tarpeen mukaan.

 

 

Kuvituskuvassa Vammaiskortti-tunnus Suomen käsityön museon ovessa. Kuvaaja JT.