Järjestöt keräävät viharikosten uhrien kokemuksia varjoraportointia varten

21.08.2018

Viharikos on rikos, jonka syy eli motiivi on tekijän tuntema viha tai ennakkoluulo jotakin ihmisryhmää, kuten vammaisia ihmisiä, kohtaan.

Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi ja Rikosuhripäivystys keräävät yhdessä tietoa Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Raportti tulee perustumaan uhrien kokemuksiin. Raportin tarkoituksena on kerätä viranomaistiedon tueksi tietoa viharikoksista ja kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja.

Mikäli viharikoksia ei tunnisteta, syihin on vaikea puuttua. Järjestöt kokoavat nyt uhrien kokemuksia viranomaistiedon tueksi. Auta vastaamaan #viharikokset-kyselyyn.

Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åbergin mukaan varjoraportoinnille on tarvetta, sillä arvioiden mukaan vain viidesosa viharikoksista tulee viranomaisten tietoon.
”On viitteitä siitä, että viharikoksista ilmoittamisen kynnys on viime vuosina madaltanut, mutta edelleen valtava enemmistö uhreista jättää kertomasta kohtaamastaan rikoksesta. Varjoraportoinnin avulla pääsemme näkemään, millaista apua uhrit kaipaavat ja siten ehkä myös pienentämään rikoksista ilmoittamisen kynnystä”, kertoo Åberg.

USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Inka Nokso-Koivisto sanoo, että varjoraportin laatiminen on tärkeä askel viharikosten vastaisessa toiminnassa.
”Viharikokset ovat erityisen vahingollisia, koska rikos ja rikoksen aiheuttamat haitat eivät kohdistu vain uhriin vaan laajempaan ihmisryhmään, johon uhri kuuluu tai hänen oletetaan kuuluvan. Tällaisia haittoja ovat pelon lisääntyminen ja turvallisuuden tunteen katoaminen.”

Varjoraportointi on osa oikeusministeriön Against Hate -hanketta, jota rahoittaa EU-komissio. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen viharikosten varjoraportti toteutetaan Suomessa.

Ilmoituksen viharikoksesta voi tehdä viharikoksen uhri, uhrin läheinen tai rikoksen silminnäkijä, ja ilmoittaa voi, vaikkei rikosta olisi ilmoitettu poliisille. Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi sekä darin tai somalin kielellä. Ilmoituksia kerätään 15.10. asti sivulla
viharikosraportointi
.

Viharikos

Viharikos on rikos, jonka syy eli motiivi on tekijän tuntema viha tai ennakkoluulo jotakin ihmisryhmää kohtaan. Syy voi olla uhrin todellinen tai oletettu seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu, ihonväri tai syntyperä, etninen tai kansallinen tausta, uskonto, vakaumus tai vammaisuus. Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumi käynnistää yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa tiedonkeruun Suomessa tapahtuneista viharikoksista. Uhrien kokemuksiin perustuva raportointi toteutetaan Suomessa ensimmäistä kertaa, ja sen tarkoituksena on kerätä viranomaistiedon tueksi tietoa viharikoksista sekä kehittää tapoja tukea viharikosten uhreja.

Lähde:
USKOT ja Rikosuhripäivystys

 

 

Kuvituskuva mielenosoituksesta viharikoksia vastaan, lähde: pxhere.com