Verkkokoulutuksia ammattilaisille muun muassa lapsen osallisuudesta

28.01.2022

Tarjoamme ammattilaisille verkkokoulutuksia eri teemoista ja tukea omaan työhön. Aiheet: harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä; lapsen osallisuus; erityinen sisaruus sekä perheet, joissa vanhemmalla on kehitysvamma tai tuen tarvetta oppimisessa ja ymmärtämisessä.

Järjestämme verkkokoulutuksia perheitä kohtaaville ammattilaisille kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Verkkokoulutukset on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai työyhteisön kesken. Neljäosaisen koulutuskokonaisuuden aiheet ovat:

  • Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä,
  • Vahvistu vanhempana,
  • Lapsen osallisuus ja
  • Erityinen sisaruus.

Koulutuskokonaisuuden suorittaminen:
Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin (Erityinen sisaruus, Vahvistu vanhempana, Lapsen osallisuus ja Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä) on yksi yhteinen hakulomake, millä ilmoittaudutaan kuhunkin aihekokonaisuuteen.

  • Koulutus kestää 3 viikkoa
  • Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 tuntia/viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä noin 9 tuntia/koulutuskokonaisuus.
  • Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken
  • Koulutus soveltuu hyvin myös alan opiskelijoille
  • Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa.

 

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä 7. – 27.3.2022
Tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Lapsen osallisuus 7. – 27.3.2022

Maksuton verkkokoulutuksemme kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Koulutus tarjoaa tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Lapsen osallisuus

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Erityinen sisaruus 18.4. – 8.5.2022
Koulutuksen lähtökohtana on vammaisten lasten sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle)
Erityinen sisaruus -verkkokoulutus ammattilaisille

Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille:
Vahvistu vanhempana 18.4. – 8.5.2022
Kohtaatko työssäsi perheitä, joissa vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen? Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön keinoja näiden perheiden kohtaamiseen. Maksuton verkkokoulutuksemme perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille sopii myös opiskelijoille. Lue lisää sivulta (siirry sivulle) Vahvistu vanhempana -verkkokoulutus ammattilaisille

Voit hakea kaikkiin koulutuksiin samalla
sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin tammikuussa 2022.

Koulutukset järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Sinulle lähetetään hakuajan päätyttyä ohjeet ja tunnukset, joilla koulutukseen ja verkkoalustaan pääsee mukaan.

 

Samat koulutukset ja teemat toteutetaan syksyllä 2022.

Näihin aukaistaan haku lähempänä syksyä.

 

""