Vastaa selvitykseen: Oletko kohdannut vihapuhetta tai häirintää?

16.03.2022

Oikeusministeriön selvityksessä kerätään eri vähemmistöryhmiltä kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä Suomessa.

Oletko nähnyt tai kokenut vihapuhetta tai häirintää? Minkälaista vihapuhe tai häirintä on ollut? Entä mitä vaikutuksia sillä on ollut? Oikeusministeriön tilaamassa selvityksessä kerätään kokemuksia eri vähemmistöryhmiltä, myös vammaisilta ihmisiltä. Selvityksen toteuttaa oikeusministeriölle Owal Group Oy.

Häirintä voi tarkoittaa halventavaa, nöyryyttävää tai loukkaavaa puhetta, sähköpostiviestejä tai eleitä. Vihapuhe voi tarkoittaa julkisella paikalla tai internetissä esitettyä ilmaisua tai puhetta, jonka olet kokenut loukkaavana. Vihapuheella voidaan esimerkiksi lisätä vihaa vähemmistöryhmään kuuluvia ihmisiä kohtaan. Vihapuhe tai häirintä on voinut vaikuttaa esimerkiksi omaan turvallisuuden tunteeseen. Häirintä ja vihapuhe voi olla monenlaista. Siksi voit selvitykseen vastatessasi määritellä itse, mikä on vihapuhetta tai häirintää.

Selvityksessä vähemmistöryhmiksi luetaan vammaiset, romanit, saamelaiset, suomenruotsalaiset, maahanmuuttotaustaiset, uskonnollisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat henkilöt sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Lisäksi kohderyhmiä ovat henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Selvitykseen voit osallistua vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai osallistumalla haastatteluun. Voit vastata kyselyyn, vaikka et itse olisi kokenut häirintää tai vihapuhetta. Vastaaminen kestää noin 10–30 minuuttia.

Vastaa kyselyyn valitsemassasi muodossa (linkit vievät kyselyalustalle):

Kyselyn lopussa voit kertoa, haluatko osallistua haastatteluun. Toinen vaihtoehto on, että olet suoraan yhteydessä selvityksen tekijään, Laura Jauholaan. Haastatteluissa keskustellaan vihapuheen tai häirinnän kokemuksista ja niiden vaikutuksista itselle tai läheisille ihmisille. Haastattelu voidaan toteuttaa puhelimella, Teams-yhteydellä tai henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Selvityksen tekijät lupaavat, että antamiasi vastauksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Vastauksia käytetään vain selvityksen raportin kirjoittamisessa, eikä tietoja anneta muille.

Lisätietoja selvityksestä:

Selvityksen tekijän yhteyshenkilö Laura Jauhola, Owal Group Oy
Puh. 050 443 1841, laura@owalgroup.com

Oikeusministeriön yhteyshenkilö erityisasiantuntija Katriina Nousiainen
Puh. 029 515 0275, katriina.nousiainen@gov.fi